Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu no 28.marta līdz 28. aprīlim

Datums: 
28. Marts, 2017 līdz 28. Aprīlis, 2017

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības (turpmāk SVVA) stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. trīs rīcībās: atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai (83 290,10 EUR); atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai (14 610,11 EUR); atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai (9 895,06 EUR).

Iepazīties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem un iesniegt projektu iesniegumus papīra formā iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv .

Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas ietvaros, 2017.gada 1.aprīlī plkst.13:00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā, galerijas telpās tiks rīkots informatīvais seminārs.

 

 

Kontaktinformācija: 
Gunta Dundure biedrības administratīvā vadītāja mob.: +371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv; Ineta Martuzāne, administratīvās vadītājas vietniece mob.: +371 29254554, e-pasts: martuzane.ineta@inbox.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
2017.03._projektu_konkurss.doc60.5 KB
Reģions filtram: