Labas pieredzes un prakses pārņemšana Latgalē

Datums: 
15. Jūlijs, 2016 līdz 16. Jūlijs, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Madona

Madonas nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens

Nosaukums: Labas pieredzes un prakses apguve un pārņemšana Latgalē

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis: Iepazīties ar veiksmīgas saimniekošanas piemēriem Latgalē un gūt vērtīgas atziņas, idejas savas saimniecības attīstībai. Papildināt tradicionālo lauksaimniecību un veicināt nodarbinātību laukos, attīstot arī nelauksaimniecisko komercdarbību, gūstot idejas savas darbības dažādošanai.
15.jūlijs un 16. jūlijs

Kontaktinformācija: 
Anita Briška 28662917
Reģions filtram: