Madonas novads

29.04.2022., Madonas nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Pieejamais ES atbalsts 2022.gadā un citas aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem, izsludināta kārta no 25.04.-25.05.2022. Atbalsta saņemšanas nosacījumi.
• Citās valstīs audzētu meža koku stādu piemērotība meža atjaunošanai un ieaudzēšanai Latvijā.
• Privāto meža īpašnieku aptaujas par līdzšinējo dabas aizsardzības organizēšanu, kompensācijām, par saimnieciskās darbības ierobežojumiem un motivāciju aktīvāk līdzdarboties dabas vērtību saglabāšanā pirmreizējie rezultāti projekta Latvianature ietvaros.

Slaucamo govju apsaimniekošanas un ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Madona, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Slaucamo govju apsaimniekošanas un ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/4AgQ3xXuovNaK6rq9

 

Kontakti:

Anita Briška 28662917  anita.briska@llkc.lv

Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2022. gadā.Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Apakštēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2022. gadā.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma
Datums: 13.04.2022.Gr. nr. 5 Ma-S

Sākums plkst. 10.00

Aitkopības nozares vieta Eiropas zaļā kursa īstenošanā.Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs. Zoom tiešaiste

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Aitkopības nozares vieta Eiropas zaļā kursa īstenošanā.
Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma
Datums: 01.04.2022.Gr. nr. 4 Ma-S Sākums plkst. 10.00

Aitkopības nozares vieta Eiropas zaļā kursa īstenošanā.

11.03.2022., MKPC Madona | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā"

Semināra tēmas:
• meža īpašuma aptuvenās tirgus cenas noteikšana un faktori, kas to ietekmē;
• cirsmu pārdošana;
• cenu aptaujas augstākās tirgus cenas noteikšanai;
• aktualizēto datu (par saviem īpašumiem) saņemšanas iespējas VMD ĢIS sistēmā;
• obligātā meža atjaunošana, termiņi;
• egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, aizsardzības iespējas
• publiskā datu bāze “Ozols”

Lektori: Jānis Dzalbs mežsaimniecības speciālists, Mairita Bondare MKPC Madonas nodaļas vecākā konsultante.

11.03. | LLKC Madona | Seminārs Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu 2022. gadā

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu 2022. gadā.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma

Datums: 11.03.2022.Gr. nr. 3 Ma-S sākums plkst. 10.00

Par aktualitātēm nodokļu normatīvo aktu piemērošanā 2022. gadā. ALTUM, LLKC aktualitātes, ES un valsts atbalsta saņemšanas nosacījumi 2022.gadā

To noskaidrosim informatīvajā seminārā- tiešsaistes seminārs Zoom plaforma

Zālaugu sējumu ierīkošanas pamatprincipi.Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs. Zoom tiešsaiste.

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Zālaugu sējumu ierīkošanas pamatprincipi.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma

Datums: 09.03.2022. Gr. nr. 2 Ma-S sākums plkst. 10.00
To noskaidrosim informatīvajā seminārā- Zālaugu sējumu ierīkošanas pamatprincipi.
Tiešsaistes seminārs Zoom plaforma

Lektori:
Sarmīte Rancāne- LLU Zemkopības Zinātniskais institūts Pētniece
Aija Vīgnere- LLKC Madonas KB vadītāja

Par aktualitātēm augu aizsardzības jomā 2022. gadā. Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs. Zoom tiešaiste

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Par aktualitātēm augu aizsardzības jomā 2022. gadā.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom plaforma

Datums: 04.03.2022. Gr. nr. 1 Ma-S sākums plkst. 10.00

Par aktualitātēm augu aizsardzības jomā 2022. gadā.

To noskaidrosim informatīvajā seminārā- tiešsaistes seminārs Zoom plaforma

LLKC Madona | Mācības Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (piena lopkopība)

LLKC Madonas konsultāciju birojs organizē Māc ības Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (piena lopkopība)

Mācības notiks 4.dienas 11.; 18.; 23.; 25. februārī Tiešsaites platformā Zoom.
Apmeklējot mācības un iegūstot apliecinājumu iespējams pagarināt apliecības piena lopu pārraugiem saimniecībās. LLKC ievada LDC datu bāzē apmācības dalībnieku datus, lai pagarinātu pārrauga apliecības datus.
Mācībās kopā 16 stundas (8 stundas teorētiskās, 8 stundas praktiskās).

LLKC Madona | Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Zoom tiešsaistē. Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.
SIA LLKC Madonas konsultāciju birojā

28.01.2022., plkst. 09:00 līdz 15:45
Kursi notiek attālināti ZOOM platformā

Apmācību veicējs - SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Madonas birojs ,
atbildīgais – Anita Brosova, mob.: 22006859, e-pasts: anita.brosova@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads