Madonas novads

30.03.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Meža koku stādu pieejamība kokaudzētavās. Kārtība kā saņemt atļauju lauksaimniecības zemju apmežošanai Madonas novadā, l./s. apmežošana- dažādi risinājumi"

Semināra tēma:

- Meža koku stādu pieejamība LVM “Sēklas un stādi” kokaudzētavās 2023.gada pavasarim

- Stādu pieejamība, stādu pieteikšanas kārtība kokaudzētavā “Birchers"

- L./s. zemju apmežošana- ar ko sākt, kāda kārtība, kādi saskaņojumi vēl nepieciešami

- Koku ieaudzēšana veidojot mežaudzes, plantāciju mežus, īscirtmeta atvasājus, meliorācijas sistēmu buferzonas, agromežsaimniecības sistēmas

Lektori: Irēna Aleksejuka, Kristers Celmiņš, Lelde Celmiņa, Dagnija Lazdiņa.

Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma/VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā.

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma

Datums: 31.03.2023.Gr. nr. 4 Ma-S Sākums plkst. 12.00

VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā. Lauku saimniecību elektroniskās pārvaldības sistēmas “MANS LAUKS”, LLKC aktualitātes 2023.gadā

To noskaidrosim informatīvajā seminārā- tiešsaistes seminārs Zoom plaforma

16.03.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos Nr.935 un Nr.308"

Semināra tēma:

- Atskats par paveikto, darbības virzieni 2023.gadā.

- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, tā mazināšanas iespējas.

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā’’ un MK noteikumos Nr. 308. “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

- Objekts mežā!

Lektori: Mairita Bondare (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Rūdolfs Oga (Valsts meža dienests).

14.03.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos Nr.935 un Nr.308"

Semināra tēma:

- Atskats par paveikto, darbības virzieni 2023.gadā.

- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, tā mazināšanas iespējas.

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā’’ un MK noteikumos Nr. 308. “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

- Objekts mežā!

Lektori: Mairita Bondare (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Vilnis Trops (Valsts meža dienests).

Madonas KB/Informatīvais seminārs par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Madonas konsultāciju birojs aicina uz reģionālo semināru par atbalsta maksājumiem 2023.gadā.
Datums: 2023. gada 24. marts
Norises vieta: Barkavas kultūras nams, Brīvības iela 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads
Reģistrēšanās 9.30-10.00
Semināra sākums plkst.10:00. Plānotais ilgums 4h.

Seminārā ZM, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) un LLKC eksperti skaidros atbalsta saņemšanas nosacījumu jauno kārtību un atbildēs uz interesentu jautājumiem.

Madonas KB/Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu 2023. gadā. Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma.

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu 2023. gadā.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma.

Datums: 09.03.2023.Gr. nr. 2 Ma-S

Par aktualitātēm nodokļu normatīvo aktu piemērošanā 2023. gadā. ALTUM, LLKC aktualitātes, ES un valsts atbalsta saņemšanas nosacījumi 2023.gadā.

To noskaidrosim informatīvajā seminārā- tiešsaistes seminārs Zoom plaforma

Seminārs dārzeņu audzētājiem, šķirņu izvēle, kopšana./Madonas KB bezmaksas tiešsaistes seminārs Zoom platforma 24.02.20223. plkst. 10.00

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšanas un ražošanas efektivitātes celšana
Apakštēma: Seminārs dārzeņu audzētājiem, šķirņu izvēle, kopšana.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma
Datums: 24.02.2023. Sākums plkst. 10.00
Gr. nr. 1 Ma-S

SIA LLKC Madonas KB vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

26.01.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem, pārskatu iesniegšana par saimniecisko darbību, iesniegšanas veidi"

Semināra tēma:

- Atskats par paveikto, darbības virzieni 2023.gadā
- Aktualitātes no VMD: pārskatu par saimniecisko darbību mežā iesniegšana, to iesniegšanas veidi, praktiskā apmācība, meža inventarizācija, datu aktualizācija, Meža valsts reģistrs - lietošana, iespējas kā tikt pie aktuālajiem nogabalu raksturojošajiem rādītājiem, obligātā meža atjaunošana
- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, tā mazināšanas iespējas.

Lektori: Mairita Bondare, Aldis Bondars, Rūdolfs Oga.

Madonas nodaļas rīkotā mācību noslēguma diena Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkotā mācību noslēguma diena

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē

Sākums plkst. 10.00

Madonas KB vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

SIA LLKC Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917 anita.briska@llkc.lv

Madonas nodaļas rīkota 6. mācību diena/Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota 6. mācību diena

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē

Datums: 24.11.2022

Sākums plkst. 10.00

Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

SIA LLKC Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917 anita.briska@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads