Madonas novads

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs. Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas ieguvei bioloģiskajos augļu un ogu dārzos.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšanas un ražošanas efektivitātes celšana

Nosaukums: Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas ieguvei bioloģiskajos augļu un ogu dārzos.

Norises vieta: SIA Aiviekstes klēts, Parka iela 6, Lubāna, un "Mazkalniņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads

Datums: 20.10.2020.

Gr. nr. 5 Ma-S

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkota informatīvā diena

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota informatīvā diena

Norises vieta: Blaumaņa iela 3, Madona, (Madonas biznesa inkubatora Einšteina zālē).
Datums: 09.10.2020.

Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv
SIA LLKC Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917 anita.briska@llkc.lv

Madona | Informatīvais seminārs "MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā rudenī."

Vēstules no DAP par dabas skaitīšanas rezultātiem konkrētā īpašumā. Kā strādāt ar dabas datu pārvaldības sistēmu Ozols ( https://ozols.gov.lv/pub) MKPC, tā darbība. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām, konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts) Aktualitātes no VMD. Jaunaudžu aizsardzība.

Cesvaine | Informatīvais seminārs "MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā rudenī."

Vēstules no DAP par dabas skaitīšanas rezultātiem konkrētā īpašumā.Kā strādāt ar dabas datu pārvaldības sistēmu Ozols. MKPC, tā darbība. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā Rudens – jaunaudžu kopšanas un aizsardzības pret dzīvnieku bojājumiem laiks. Iespējas un risinājumi.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Lauku sētas - dārza izveidošanas pamatnosacījumi no ziemcietēm

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšanas un ražošanas efektivitātes celšana
Apakštēma: Lauku sētas - dārza izveidošanas pamatnosacījumi no ziemcietēm

Norises vieta: Liekumi, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
Datums: 30.09.2020.
Gr. nr. 4 Ma-S
Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

SIA LLKC Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917 anita.briska@llkc.lv

Informatīvs seminārs Madonas nov. | Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām, konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts.) ES atbalsta pasākumu realizācija meža īpašniekiem). Aktualitātes no VMD: - obligātā meža atjaunošana un jaunaudžu
kopšana; - meža inventarizācija, datu aktualizācija ; - egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā un Eiropā, aizsardzības iespējas.

Informatīvs seminārs Madonas nov. | Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos). Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām,konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts.) ES atbalsta

Saimniecību apmeklējums: Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas

Saimniecību apmeklējums:
26.02.2020.
Līga Lieplapa SIA “55M”, “ Saulessēta”, Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4825
26.02.2020.
Oskars Žvagins, SIA „Aiviekstes klēts”, Lubāna, LV-4830

Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās OBLIGĀTA!

Valkas KB| Pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas novadu

LLKC Valkas konsultāciju birojs aicina pievienoties interesentus pieredzes apmaiņas braucienā 10.martā pie Madonas novada uzņēmējiem, kas nodarbojas ar produktu pārstrādi. Apmeklēsim SIA "Burkānciems" kazu siera ražotni, "Madonas karameles" un SIA "55Mārītes" uzņēmumu, kas attīsta bioloģisko garšaugu un tēju ražošanu. Programma pielikumā.
Brauciens notiek LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43 ietvaros.

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads