Informatīvais seminārs Neretas novadā: Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

Datums: 
26. Septembris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Saietu nams Sproģi Zalves pagasts Neretas novads

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” praktiskā realizēšana:
• meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai;
• meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai;
• jaunaudžu retināšanai, mežaudžu nomaiņai.

Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem.
• Lauksaimniecībā neizmantota zeme
• Valsts meža dienesta Meža valsts reģistrs, ieguvumi no ĢIS tiešsaistē
• Informācija par Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanu, procesa ietekme uz meža apsaimniekošanu
• Bezmaksas konsultācijas mežsaimniecībā

Kontaktinformācija: 
MKPC Sēlijas nodaļas mežsaimniecības konsultante Jekaterīna Blaua mob. 26534704
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programma_4351.pdf194.79 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: