Uzsākts LEADER sadarbības projekts

GalerijaPrint

Partnerība “Daugavkrasts” sadarbībā ar četrām vietējās rīcības grupām – Lauku partnerību “Lielupe”, biedrību “Darīsim paši!”, biedrību  “Sateka” un Pierīgas partnerību – ir uzsākusi LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir sociālās uzņēmējdarbības popularizēšana, aktivizēšana un attīstīšana lauku teritorijās, lai veicinātu iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību sadarbību un izpratni par sociālo uzņēmējdarbību kā līdzvērtīgu uzņēmējdarbības virzienu.

Projekta ietvaros 18 mēnešu laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes:  pasākumi – darbnīcas katras partnerības teritorijā; sarunas ar pašvaldību darbiniekiem par sociālo uzņēmējdarbību; pieredzes apmaiņas braucieni uz citu teritoriju sociālajiem uzņēmumiem; biznesa ideju attīstības “laboratorija” un mentorings – konsultācijas sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem. Projekta realizācijas laikā tiks sagatavoti arī dažādi materiāli – rokasgrāmata, vadlīnijas un video lekcijas – visiem, kuri interesējas par sociālo uzņēmējdarbību.

Par visām projekta aktivitātēm informācija tiks ievietota iesaistīto partnerību mājaslapās un Facebook lapās, kur varēs arī pieteikt dalību pasākumos un sekot līdz notikumiem.

Seminārs - darbnīca „Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”

Arvien biežāk medijos var pamanīt sociālos uzņēmējus. Taču kādam tas varētu būt kas jauns un rada daudz jautājumu: kas ir sociālā uzņēmējdarbība? Ar ko tā atšķiras no parasta uzņēmuma? Vai manā biznesa idejā, manā uzņēmumā varētu būt sociāla uzņēmuma iezīmes?

24. septembrī Lielvircavas muižā, Platones pagastā, Jelgavas novadā norisināsies darbnīca „Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”. Vienas dienas laikā varēs gan satikt nozares ekspertus un uzņēmējus, gan rast atbildes uz daudzajiem neskaidrajiem jautājumiem.

Darbnīca veidota LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros. Partnerības “Daugavkrasts”, kas ir vadošā partnerība šajā projektā, administratīvā vadītāja Aiga Smiltāne skaidro: “Šis ir pirmais pasākums secīgā notikumu ciklā, kas norisināsies vairāk kā gada garumā visu projektā iesaistīto partnerību teritorijās ar mērķi iedvesmot, iedrošināt, apmācīt un atbalstīt topošos sociālos uzņēmējus. Bieži tam, lai taptu jauns uzņēmums, ir vajadzīgas papildus zināšanas, atbalsts, citu uzņēmēju iedvesmas stāsti.”

Elīna Immere, sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Kurzemē,  biedrības “Kurzemes NVO centrs” valdes locekle, aicina uz pasākumu katru, kurš grib uzzināt vairāk: “Dienas plāns veidots tā, lai būtu patiesi dinamisks – mēs noskaidrosim ne tikai to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kādas ir tai pieejamās atbalsta iespējas Latvijā, bet arī izzināsim šīs jomas nianses un ielūkosimies esošu sociālo uzņēmumu ikdienas dzīvē.”

SIA “RB cafe”, “Mobilizing”, “Sonido” un “Mammām un tētiem” ir četri jau esoši sociālie uzņēmumi,  kuru vadītāji stāstīs, kā spēruši pirmos soļus uzņēmējdarbībā, ar kādām grūtībām sastapušies, kas ir tas, kas palīdz strādāt ikdienā.

“Aicinām arī tos, kuriem ir ideja par to, kā ar uzņēmējdarbības palīdzību varētu risināt kādu konkrētu problēmu. Darbnīcās pēcpusdienā norisināsies sociālā biznesa mini laboratorija, kur kopā ar nozares ekspertiem un esošiem uzņēmējiem būs iespēja strādāt pie savas idejas attīstības, izmantojot sociālā biznesa modeļa kanvu. Jo, lai saprastu, cik veiksmīga varētu būt ideja, vispirms jāatbild uz daudziem jautājumiem, piemēram, vai ir skaidri identificējams sociālais mērķis, vai uzņēmuma darbība radīs pozitīvu sociālo ietekmi?” stāsta sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Līga Broduža.

Pieteikšanās darbnīcai līdz 20. septembrim: http://ejuz.lv/vrgsu

Piedalīšanās pasākumā ir bez maksas.

Vairāk informācijas: www.daugavkrasts.lv, www.partneribalielupe.lv

Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Biedrība "Partnerība Daugavkrasts"

Foto galerija: 

Pievienot komentāru