Top kopīgs tūrisma piedāvājums “Apkārt Rīgai”

Ar mērķi attīstīt vienotu, konkurētspējīgu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem Rīgas apkārtnes vietējās rīcības grupas un  novadu pašvaldības vienojās par sadarbību projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanā.

Olaines 1. vidusskolas konferenču zālē 15. oktobrī visas 20 projektā iesaistītās organizācijas  (sešas vietējās rīcības grupas un 14 pašvaldības)  parakstīja sadarbības līgumu, šādi apstiprinot reģiona vienoto interesi par tūrisma attīstību.

„Pierīga ir daudzveidīga un interesanta. Te ir, ko redzēt! Lai mēs būtu konkurētspējīgi un varētu piedāvāt kvalitatīvu produktu tūristiem, jāapvienojas kopīgā tūrisma produkta izveidē un popularizēšanā”  norāda biedrības „Pierīgas partnerība” valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere.  

Projekta idejas iniciatori ir ap Rīgu esošo partnerību teritorijās pašvaldības un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kas izveidoja reģionālu sadarbības klasteri “Daugavas lejtece”, kā arī biedrība „Pierīgas partnerība”, kas īsteno  sadarbības projektu „Tūrisms kopā”, kura ietvaros tiek veicināta sešu novadu sadarbība kopīgā tūrisma piedāvājuma attīstīšanā.

Sadarbības projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Projekta rezultātu  prezentācija  notiks starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2020” nākamā gada sākumā.

Lai popularizētu jaunizveidoto tūrisma reģionu un sasniegtu pēc iespējas vairāk potenciālo tūristu – gan Latvijas iedzīvotājus, gan iebraucējus, kā arī informētu partnerību teritoriju iedzīvotājus, projekta ietvaros tiks izveidots mobilā Tūrisma informācijas centra pakalpojums. Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2021. gada 30. jūlijam. Projekta ietvaros tiks radīts un attīstīts tūrisms Pierīgā bez robežām.

Projektu īsteno sešas vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība” un 14 Rīgas apkārtnes novadi – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde.

Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

 Alīna Lukjanceva,
biedrības „Pierīgas partnerība” administratīvā vadītāja

Pievienot komentāru