Eiropas inovāciju lauksaimniecības e-zināšanu platformas izveide

GalerijaPrint

Eiropas projektu EURAKNOS finansē Horizon 2020, lai maksimāli palielinātu lauksaimniecības inovāciju zināšanu bāzi, izveidojot e-zināšanu platformu, kas lauku teritorijām ļautu vieglāk piekļūt visu ES Horizon 2020 tematisko tīklu labākajai praksei. Tas tiks panākts, apvienojot visus rezultātus no 29 esošajiem tematiskajiem tīkliem, veidojot savienojumus starp tiem un gala lietotājiem, lai dalītos ar rezultātiem, mācībām un labāko praksi visos tīklos un to lauku teritorijās, aptverot dažādas valstis, reģionus un ražošanas sistēmas.

Tīkls apmainīsies ar pieejām, metodoloģijām un rīkiem. Lai maksimāli palielinātu sadarbību ar lauksaimniekiem un praktiķiem, EURAKNOS analizēs tematisko tīklu ietekmi un noteiks optimālas pieejas turpmākajiem tematiskajiem tīkliem. Lai to izdarītu, EURAKNOS izpētīs galalietotāju vajadzības un iespējas izveidot Eiropas lauksaimniecības zināšanu inovāciju atklātā pirmkoda sistēmu, kas savienotu visus tematiskos tīklus. EURAKNOS galvenais mērķis ir padarīt zināšanas pieejamākas, atrodamākas, savietojamākas un atkārtoti izmantojamas visā lauksaimniecības inovāciju kopienā.

Projekta misija

Atvieglot – veicināt un atbalstīt tematiskos tīklus, savienojot un paplašinot pašreizējo tematisko tīklu.

Apkopot – apkopot tematisko tīklu zināšanas, materiālus un rīkus.

Attīstīt – izstrādāt ES mēroga atklātā pirmkoda lauksaimniecības zināšanu inovāciju datubāzi.

Kā darbojas EURAKNOS?

EURAKNOS apvieno 17 dažādu dalībnieku komandu no 11 ES valstīm no dažādiem Eiropas reģioniem. Viņiem visiem ir atbilstoša pieredze lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā, bet 9 partneri jau ir paši 10 tematisko tīklu koordinatori 4 starpnozaru tēmās: augkopība, lopkopība, mežsaimniecība un horizontālā. EURAKNOS komandu veido dažādas organizācijas saskaņā ar daudzu dalībnieku pieeju: akadēmijas, konsultāciju centri, valdības iestādes, MVU, NVO un lauksaimnieku organizācijas. Daži partneri ir iesaistīti Eiropas Lauku attīstības tīklā, bet citi ir iesaistīti citos attiecīgos H2020 projektos vai ir cieši saistīti ar attiecīgajiem Eiropas partneriem (piemēram, EUFFRAS, SWG-AKIS) un starptautiskām organizācijām (piemēram, FAO, ESAO, Eiropas Agromežsaimniecība).

EURAKNOS kopsavilkumā

  • Projekts uzsākts 2019. gadā un ilgs 2 gadus;
  • 17 partneri no desmit valstīm visā Eiropā;
  • Tas apkopos datus no 29 esošajiem tematiskajiem tīkliem;
  • 2 101 286,25 eiro budžets.

Sagatavoja

Kristīne Cinglere,

VLT Sekretariāts

Foto galerija: 

Pievienot komentāru