EIP-AGRI žurnāla jūnija numurā – arī par Latvijas inovāciju piemēru

Vairāk nekā 1000 darba grupu EIP-AGRI veicina inovācijas visā Eiropā, lai padarītu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares gudrākas, elastīgākas un ilgtspējīgākas. Žurnālā ir apkopotas vien tikai dažas inovāciju idejas, kuras īsteno darba grupas visā Eiropā, tostarp šajā numurā ir iespēja iepazīties arī ar Latvijas inovāciju projektu, kurš tiek īstenots LAP programmas “Sadarbība” 16.1. apkašpasākumā – Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai.

Šī inovāciju projekta lauksaimnieks un darba grupas sadarbības partneris Uldis Vangalis min: “Mūsu saimniecība katru gadu apstrādā aptuveni 800 ha ziemas kviešu, kas veido lielu daļu no saimniecības ieņēmumiem. Fungicīdus lieto katru gadu, bet izmaksas ir augstas, un ne vienmēr ir skaidrs, vai mūsu izmantotās fungicīdu ārstēšanas metodes dod mums vislabākos rezultātus. Mūsu motivācija iesaistīties šajā projektā ir palīdzēt uzlabot slimību kontroli un sasniegt labākus ekonomiskos rezultātus.”

EIP-AGRI žurnāls pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja
Kristīne Cinglere
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Pievienot komentāru