Aizvadīts seminārs par vadītprasmju pilnveidi un stresa profilaksi

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts 17. septembrī  organizēja izglītojošo  semināru “Vadītprasmju pilnveide un stresa profilakse”. Semināru vadīja organizāciju psiholoģe un psihoterapeite Iluta Krūmiņa, un seminārā piedalījās 22 vietējo rīcības grupu vadītāji un pārstāvji.

Neskatoties uz to, cik labs vadītājs tu esi, ir ļoti daudz sīku nianšu un detaļu, kā padarīt savu un darbinieku ikdienu piepildītāku un organizatoriski sakārtotāku.

Semināra sākumā Iluta Krūmiņa stāstīja par to, kā var veicināt sadarbību ar dažādu paaudžu darbiniekiem, cik dažādas vērtības katrai paaudzei piemīt. Vadoties pēc paaudžu teorijas, tiek iedalītas sešas paaudzes (veterāni, pēckara, X, Y, Z un alfa paaudzes). Attiecīgi katrai paaudzei ir savas vērtības, piemēram, veterāniem tās ir “rūpes”, pēckara paaudzei – “darbs”, X paaudzei – “izglītība”, Y paaudzei – “kapitāls” un Z paaudzei – “sasniegumi”. VRG pārstāvji atzina, katrai paaudzei ir savi plusi un mīnusi,  un katrai paaudzei ir nepieciešama uzmanība un vadītprasme.

Turpinot semināru, lektore uzsvēra to, kāpēc ir svarīgi plānot laiku. Ikdienā,  darot savus darbus, uzdod sev sekojošos jautājumus: Kāpēc es to daru? Kāds ir mans mērķis? Kāpēc tas izdosies? Kas notiks, ja izvēlēšos to nedarīt? Kādas ir alternatīvas? Tad izšķiries, kādi ir prioritārie darbi. Bieži vien daudzo darbu dēļ mēs to atliekam.

Katram neizdarītam darbam mums ir kāds attaisnojums, bet tas neatbrīvo no atbildības. Vadītājam ir jāsaprot, kādi darbi kam ir deleģējami un kādi jāveic pašam.

Deleģējot darbus, vadītāja uzdevums ir veidot efektīvu sarunu, panākot  atgriezenisko saikni no darbiniekiem. VRG pārstāvji aktīvi iesaistījās darba grupās un saprata, cik svarīga ir savstarpējā komunikācija, lai visi iesaistītie  spētu skaidri saprast darba uzdevuma specifiku, mērķus, vīziju utt. Mēdz teikt, ka “laiks ir nauda”, un katram no mums ir svarīgs laiks un prasme to pavadīt lietderīgi. Konkrēti šajā gadījumā partnerību vadītājiem bija uzdevums aizdomāties, kā viņi vada sapulces, kāda ir efektivitāte no tām un cik lielā mērā darbinieki ir motivēti jaunu ideju ģenerēšanai.

Labi motivēts darbinieks ir kā panākumu atslēga organizācijai, biedrībai, uzņēmumam utt. Vadītāja primārajam pienākumam  ir motivēt un iesaistīt darbiniekus kopīgi veicamajā darbā. Lektore minēja, ka galvenie klupšanas akmeņi vadītājam ir lepnība un augstprātība, kas noved pie tā, ka darbinieks sāk pavirši izpildīt uzdotos pienākumus. 

Domājot par savas organizācijas kultūru, vadītāja uzdevumi ir paša spēja īstenot idejas un iedvesmot pārējos jaunām idejām, kuras rodas ikdienas darba apstākļos. Protams, katrs strādā pēc savām metodēm, bet ir arī laiks kopīgi padomāt par pārmaiņām, lai organizācijas darbs kļūtu vēl veiksmīgāks.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Cinglere

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

 

           

Pievienot komentāru