28.07.2022.|Zlēku pagasts| seminārs "Papeles stādījumos lauksaimniecības zemēs un to potenciāls bioekonomikā Latvijā"

Datums: 
28. Jūlijs, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Zlēku pagasts
Nozare: 

2022. gada 28. jūlijā Ventspils novada Zlēku pagastā notiks bezmaksas seminārs “Papeles stādījumos lauksaimniecības zemēs un to potenciāls bioekonomikā Latvijā”. Seminārs paredzēts gan zemju īpašniekiem, gan meža un lauksaimniecības nozares uzņēmumu speciālistiem. LVMI Silava un SIA Myrtillus (Sodra Latvia) speciālisti dalīsies pieredzē par papeļu stādījumu (mežaudzes, meža plantācijas, kokaugu stādījumi) ierīkošanu un apsaimniekošanu, kā arī sniegs priekšlasījumus par papeles koksnes potenciālo izmantošanu enerģētikā un dažādu koksnes produktu izgatavošanā. Semināra ietvaros paredzēts apmeklēt eksperimentālu papeļu klonu stādījumu, kurā varēs aplūkot tehnoloģiski atšķirīgi ierīkotas papeļu īscirtmeta plantācijas.

Pieteikšanās semināram pa e-pastu kaspars.liepins@silava.lv līdz 2022. gada 22. jūlijam. Pēc pieteikuma reģistrācijas dalībniekiem tiks nosūtīta precīza pasākuma programma un norises vieta.

Seminārs tiek organizēts par 16. pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros finansētā projekta “Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai” (Nr. 19-00-A01620-000079) un Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas finansētā projekta BE-RURAL (granta līgums Nr. 818478) līdzekļiem.

Kontaktinformācija: 
kaspars.liepins@silava.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: