Ādažu novadā aicina iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt savu viedokli par LEADER programmas īstenošanu

Datums: 
3. Novembris, 2018
Reģions: 
Vieta: 
Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā
Nozare: 

Biedrība “Gaujas Partnerība” turpina vērtēt savas attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātus un to ietekmi uz Ādažu novada attīstību. Atgādinām, ka kopš 2016.gada Ādažu novadā tiek īstenoti dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita finansējuma ietvaros, lai Ādažu novads iedzīvotājiem būtu augsta dzīves kvalitāte, novadā attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi. Pamatā tas tiek darīts, īstenojot LEADER projektus.

Iepriekšējā mēnesī tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ādažu novadā īstenoto LEADER projektu ietekmi uz vietējās teritorijas attīstību, kā arī sniegtu priekšlikumus biedrības “Gaujas Partnerība” stratēģijas izmaiņām. Ja kāds tajā vēl vēlas piedalīties, aicināt aizpildīt anketu elektroniski: https://goo.gl/forms/pa8huXkHZtpJgZXH3. Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast un aizpildīt šeit:

Oktobrī un novembrī tiek plānotas arī tikšanās ar Ādažu novadā dzīvojošiem un strādājošiem cilvēkiem, lai klātienē uzklausītu viņu viedokli par Ādažu novada līdzšinējo un vēlamo attīstību:

  • Tikšanās ar uzņēmējiem notiks šī gada 31.oktobrī, plkst.: 18.00 Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā (Ādaži, Gaujas iela 33A, 1.stāvs). Plānotās tikšanās ilgums – 3 stundas.
  • Tikšanās ar iedzīvotājiem un biedrībām notiks šī gada 3.novembrī, plkst.: 12.00 Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā (Ādaži, Gaujas iela 33A, 1.stāvs). Plānotās tikšanās ilgums – 3 stundas. Lai iedzīvotājiem sanāksmes laikā nav jādomā, kā nodarbināt savus bērnus, tikšanās laikā Kultūras centra Izstāžu zālē bērniem tiks piedāvātas radošās darbnīcas un citas aktivitātes.

Lūgums par savu dalību painformēt iepriekš, rakstot uz e-pastu: gaujaspartneriba@inbox.lv. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties biedrībā “Gaujas Partnerība”, rakstot uz biedrības e-pastu.

Aicinām ikvienu iedzīvotāju un uzņēmēju piedalīties biedrības organizētajās sanāksmēs!

Kontaktinformācija: 
gaujaspartneriba@inbox.lv
Reģions filtram: