Raunā seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām.