Radīt interesi par laukos notiekošo un piešķirt tam vērtību

GalerijaPrint

Šogad kopā ar aktīviem un zinātkāriem sešu Liepājas puses mazpulku dalībniekiem un arī skolēniem no Islandes, kuri Nordplus jauniešu izglītības programmas pasākuma “Starpkultūru saiknes stiprināšana starp mazajām lauku skolām Islandē un Latvijā” ietvaros viesojās Latvijā, iepazinām daudzus uzņēmīgus cilvēkus, kuri piedāvā dažādas iespējas un ar savu aizrautību un darba mīlestību bagātina Latvijas laukus.

Augkopības jomas izzināšana

Gada sākumā, kad mazpulku dalībniekiem ir aktuāla praktiska informācija par augu slimībām un kaitēkļiem, kas var ietekmē izaudzētās ražas apjomu un arī kvalitāti, tikāmies ar Valsts augu aizsardzības dienesta zinošo un aizrautīgo speciālisti Māru Bērziņu.

Ir iepazīta graudkopības joma, apmeklējot vienu no lielākām Liepājas puses graudkopības uzņēmumiem z/s “Pīlādži”, kas ir Ērika Putras ģimenes zemnieku saimniecība. Tā dibināta pirms 27 gadiem Durbē. Saimniecības sākotnēji apsaimniekojamā platība bija 7 hektāri lauksaimniecībā izmantojamās zemes, šobrīd tiek apsaimniekoti vairāk nekā 1750 hektāri, un katru gadu tiek domāts arī par papildus zemes sakopšanu un izmantošanu augkopībā. Mazpulcēni izzināja saimniecības darbības procesu un arī tajā izmantoto mūsdienīgo tehniku, kurai ir ļoti liela nozīme efektīvai saimniecības darbībai. Neizpalika arī jautājums par izglītības iespējām un atlīdzībām lauksaimniecībā. Izzinājām dārzkopības, dārzeņu audzēšanas jomu, apmeklējot saimniecību SIA “Pīlādži-juniors” un Santas Bucikas piemājas saimniecību.

Saimniecība “Pīlādži-juniors” (Durbes dārzniecība) strādā kopš 2009. gada un piedāvā dažādus vasaras puķu un dārzeņu stādus. Siltumnīcās valda skaistums un krāšņums, kas ir iespējams, tikai pateicoties saimnieku rūpēm un gādībai. Dārzniecības stādi sezonas laikā pieejami gan dārzniecībā uz vietas, gan Liepājas Pētertirgū, un tie priecē apstādījumos Liepājas pilsētā, Durbes novadā, kā arī daudzu pastāvīgo klientu dārzos.

Ļoti īpaša un interesanta bija viesošanās pie Santas Bucikas piemājas saimniecībā “Durbes dārzs”. Santa savā saimniecībā audzē un piedāvā zaļumus, dārzeņus (pārsvarā tomātus un gurķus) un augļus, kurus var iegādāties saimniecībā uz vietas, un pircējiem tie pieejami arī Liepājā. Saimniecību apmeklējām laikā, kad tikai notika sagatavošanās darbi sezonai, bet arī šajā brīdī noris aktīvs darbs, un Santa uzcienā ar izcili gardiem redīsiem.

Par mazliet netradicionālu augkopības jomu var uzskatīt lavandas audzēšanu, kuru mazpulcēni iepazina, apmeklējot Zanes Gustas ģimenes bioloģisko saimniecību Grobiņas novadā “LavenderVilla/ ZooVilla”. Zane pastāstīja par to, kā radās saimniecība, par lavandas audzēšanas niansēm un pozitīvo iedarbību uz cilvēku, par interesanto amatniecības izstrādājumu ražošanu, viesmīlības pakalpojumu piedāvājumu. Zanes ģimene ir labs piemērs tam, ka ar maziem ieguldījumiem ir iespējas radīt augstu pievienoto vērtību, audzējot sezonas augu lavandu, nodrošināt saimniecības darbību visa gada garumā.

 Zivsaimniecība kā lauku vides tūrisma pievienotā vērtība

Lauki bez ūdeņu resursiem (ezeriem un upēm) nav iedomājami, jo tos izmanto ne tikai augkopībā un lopkopībā, bet arī citās darbības jomās, piemēram, tā ir nozīmīga pievienotā vērtība, domājot un plānojot lauku tūrismu. Lai uzsvērtu šīs jomas iespējas, mazpulcēnus aicinājām pie viena no skaistākajiem Liepājas puses ezeriem – Durbes ezera, kur sadarbībā ar biedrību “Sabiedriskās vides pārvaldes “Durbe”” un kolēģi Miķeli Peisnieku no LLKC Zivsaimniecības nodaļas bija iespēja iepazīt un izzināt Durbes ezeru un zivju pasauli.

 Tradicionāli – netradicionālās lopkopības jomas

Tādas jomas kā zirgkopība un biškopība ir pat grūti raksturot kā netradicionālas darbības jomas, jo tās ir ļoti cieši saistītas ar cilvēces attīstību un vēsturiski ir ļoti nozīmīgas – tieši tādā veidā tās arī tiek pasniegtas jauniešiem. Šīs abas jomas ļoti labi raksturoja un ar tām mazpulcēnus iepazīstināja gada laikā apmeklētās un iepazītās saimniecības.

Viesojoties zemnieku saimniecība “Atvases”, tās pārstāve Lāsma Petrēvica kopā ar kolēģiem izstāstīja par zirgkopības vēsturi un attīstību Latvijā, akcentējot svarīgus un būtiskus sasniegumus un iespējas, ko zirgi var nodrošināt gan sacensībās, gan cilvēka veselības uzlabošanā. Ikvienam dalībniekam bija iespēja arī pašam uzkāpt zirgam mugurā un izjust šī apbrīnojuma dzīvnieka spēku. Lāsma ir arī ļoti labs piemērs jauniešu uzņēmējdarbības iespējām laukos. 

Agris un Līga Saule (“Saules medus”) tik pāris gadus aktīvi nodarbojās ar biškopību un, gribētos uzsvērt, – ļoti mērķtiecīgi un ar apdomu to dara, un pirmo gadu aktīvi iesaistījušies lauku tūrisma jomā, stāstot par bites dzīves ceļu, biškopja darbu savā saimniecībā, piedāvājot gan biškopības produktus, gan arī gardus un veselīgus našķus.

Bija iespēja iepazīt arī biškopjus Natāliju un Gati Graudužus (“Bišu dārgumi”), kuri padalījās interesantās atziņas par bitēm, izstāstīja par šīs jomas niansēm, par to, kas būtu jāievēro, nodarbojoties ar biškopību, deva iespēju nobaudīt dažādus produktus – bišu maizi, propolisu un dažāda veida medu. Īpašu atsaucību ieguva praktiska iespēja izgatavot pašiem vaska svecīti, kas var kalpot gan kā jauka dāvana, gan kā gaismas nesējs Ziemassvētku laikā.

 Atziņas un pateicība

Liels prieks un pateicība saimniecībām un uzņēmējiem, mūsu kolēģiem LLKC Zivsaimniecības nodaļā un LLKC Mežu konsultāciju pakalpojumu centrā (ar kuriem kopīgi īstenojām vienu tikšanos), kas ir atsaucīgi un atvērti skolēnu un jauniešu uzņemšanai, jo tikai tādā veidā var radīt interesi par laukos notiekošo un piešķirt tam vērtību.  Sirsnīgs paldies visiem sadarbības partneriem, jo jūsu esība un praktiskais darbs ir kā stabils pamats Latvijas lauku attīstībai, paldies arī mazpulku vadītājiem, kuri  ar savu ieinteresētību un enerģiju sniedz ļoti vērtīgu pieredzi mazpulku dalībniekiem.

 Pasākumi notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.

 

Aleksejs Kačanovs,

LLKC Liepājas biroja vadītājs

 

Foto: pasākuma dalībnieku un uzņēmēju personiskais arhīvs

Foto galerija: 

Pievienot komentāru