Lauksaimnieki Rēzeknē izmanto iespējas saņemt bezmaksas konsultācijas

Tuvojoties gada beigām, atskatāmies uz aizvadīto gadu. Lai gan šis gads bijis pārbaudījumiem bagāts, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes birojā darbi nav apstājušies. Esam gan organizējuši mācības, gan paši mācījušies rīkot pasākumus tiešsaistē, gan turpinājuši sniegt individuālas konsultācijas lauksaimniekiem. Par konsultācijām īpašs prieks, jo tā ir palīdzība, ko lauksaimnieki augstu vērtē.

Jau kopš 2017. gada LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītajām juridiskām vai fiziskām personām, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašniekiem, vai tiesiskiem valdītājiem, radījām  iespējas saņemt bezmaksas konsultācijas. To mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī  saimniekošanas nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

Konsultācijas augkopībā Rēzeknē tiek sniegtas par savstarpējo atbilstību augkopībā, mēslošanas plānu, mēslošanas līdzekļu uzskaiti, kūtsmēslu apsaimniekošanas plānu, augu aizsardzības plānu un uzskaiti, kaitīgo organismu monitoringu un uzskaiti, sējumu struktūru un augu maiņas plānu, kā arī lauku vēstures aizpildīšanu.

Konsultācijas ekonomikā – par klienta saimniecības ekonomisko resursu izvērtēšanu, biznesa plānu sagatavošanu, ALTUM zemes iegādes aizdevumu plāna sagatavošanu, finanšu ekspertīzes pakalpojumiem, kā arī cita veida ekonomiskās konsultācijas.

Konsultācijas lopkopībā – saimniecības atbilstība savstarpējās atbilstības prasībām lopkopībā, piena uzskaite, dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas dokumenti (darbs LDC datu ievades sistēmā), piena kvalitāte, visi lopkopības saimniecībās nepieciešamie žurnāli (tajā skaitā iepirktās lopbarības uzskaite, biocīdu un medikamentu uzskaite, ārstēto dzīvnieku uzskaites žurnāls, kūtsmēslu uzskaites žurnāls); dzīvnieku labturības prasības.

Arī šogad, ievērojot piesardzības pasākumus un ņemot vērā noteiktos ierobežojumus, Rēzeknes birojs nav atteicis saimniekiem konsultācijas. Pateicoties Valsts Lauku tīkla organizētajiem pasākumiem, Rēzeknes birojam ir bijusi iespēja informēt saimniekus par aktualitātēm un konsultāciju iespējām, kā rezultātā lauku attīstības konsultante Vija Isajeva konsultācijas lopkopībā šī gada pirmajos piecos mēnešos sniegusi gandrīz 120 saimniekiem, savukārt augkopības konsultante Anita Dzene šogad konsultējusi vairāk nekā 180 saimniecības, tam veltot gandrīz 800 stundas laika. Konsultanti atzīst, ka šis projekts sniedz gandarījumu, jo tā ir praktiska un noderīga palīdzība, turklāt saimniekiem par to nav jāmaksā.

Atgādinām, ka, lai pieteiktos bezmaksas konsultācijām, jāsazinās ar attiecīgo speciālistu vai jāaizpilda pieteikuma veidlapa tiešsaistē. Gan speciālistu kontakti, gan tiešsaistes pieteikuma forma atrodama mājaslapā www.llkc.lv .

Kristiāna Latkovska,
LLKC Rēzeknes biroja projektu vadītāja

Pievienot komentāru