Iznācis “Lauku Lapas” decembra numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” decembra numurā informējam par Zemkopības ministrijas sagatavotā Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam projektu – vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu, kas nosaka atbalsta prioritātes un atbalsta instrumentus lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.

Grāmatvedības sadaļā plašs atskats uz konferenci “Grāmatvedība 2022 – no nodokļiem līdz digitalizācijai”.

Informējam par to, ka LLKC nodibināta jauna – Vides nodaļa, un tās vadītāja Zane Rubika stāsta par galvenajiem darbības virzieniem.

Analizējam LLKC augkopības demonstrējumu rezultātus: Augsnes kaļķošanas materiālu salīdzinājums laukaugu sējumos; Augu maiņas nozīme kultūraugu slimību ierobežošanā bioloģiskos sējumos.

Labās pieredzes stāsts: Diāna Garjāne Balvu novadā audzē bites un domā par saimniekošanas dažādošanu.

Sadaļā “Čiekurs” – meža īpašniekiem pienākums informēt par mežā veiktajām darbībām.

Rubrikā “Briseles gaiteņos” – bažas par garšaugu un garšvielu autentiskumu ES tirgū, pārtikā būs izmantojami arī klejotājsiseņi,  Zaļā gaisma jaunajai ES lauksaimniecības politikai.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

LAUKU LAPA NR. 12 (201)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru