Ogre | Bezmaksas mācības par trušiem 27.-30.10.2020

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
27. Oktobris, 2020 līdz 30. Oktobris, 2020

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz bezmaksas mācībām “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” par TRUŠIEM.

Programmā:
• Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par trušu labturības prasībām;
• Dažādu trušu sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem; trušu turēšanas atšķirības konvencionālās un bioloģiskās saimniecībās;
• Trušu ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām;
• Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme trušu veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā;
• Trušu veselība, biežāk sastopamās slimības;
• Ciltsdarbs, trušu atlase vaislai;
• Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai;
• Trušu fenotipiskā atlase. Trušu apzīmēšana (praktiskā nodarbība);
• Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā;
• Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos;
• Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā.

27.oktobrī 10.00 mācības Ogres tehnikumā
28.oktobrī 10.00 mācības + praktiskā nodarbība Ogres tehnikumā
30.oktobrī izbraukums uz praktiskajām nodarbībām saimniecībās

Lektors: vetārste, ciltsdarba speciāliste, starptautiskā trušu vērtētāja Dace Kaula

BEZMAKSAS MĀCĪBAS
(iekļautas mācības, transports, saimniecību apmeklējumi un ēdināšana)

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

Informācija un pieteikšanās:
elina.masteiko@llkc.lv
28331239

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

MĀCĪBĀS NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Kontaktinformācija: 
Elīna Masteiko elina.masteiko@llkc.lv 28331239
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc03og07-m.pdf269.01 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: