Mācības par bioloģisko lauksaimniecību, Rēzeknē

Datums: 
11. Marts, 2019
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Rēzeknes birojā

Šogad martā, aprīlī un maijā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojā notiks bezmaksas mācības “Bioloģiskā lauksaimniecība”. Mācību sākums 11.03.2019., plkst.10.00.
Mācību laikā tiks apgūtas gan praktiskas, gan teorētiskas zināšanas saistībā ar bioloģisko saimniekošanu – varēs iepazīties ar bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipiem, normatīvo aktu prasībām. Būs iespēja uzzināt lopkopības, biškopības, laukaugu, dārzeņu, augļaugu, ārstniecības augu audzēšanas pamatprincipus pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, augu maiņas plāna sastādīšanas pamatprincipus, augsnes auglības saglabāšanas metodes. Lektori izklāstīs mācību dalībniekiem arī bioloģiskās produkcijas pārstrādes un realizācijas iespējas Latvijā. Praktiski varēs sagatavot ražošanas plānu saimniecībai, veikt bioloģiskās saimniecības resursu izvērtējumu.
Mācoties papildus, varēs iegūt apliecību par profesionālās pilnveides izglītības apgūšanu.
Plašāka informācija un pieteikšanās SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojā, Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, vai pie Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantes Ilonas Melnes, mob.28625588, e-pasts: ilona.melne@llkc.lv
Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupā – ierobežots.
Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Kontaktinformācija: 
Ilona Melne, epasts - ilona.melne@llkc.lv, tālr.nr. 28625588
Reģions filtram: