Augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības pagarināšanas mācības Liepājas pusē - GROBIŅĀ

Datums: 
24. Janvāris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Biedrības “Liepājas Rajona partnerība” telpas

Izsakot pateicību visiem līdzšinējiem klientiem un sadarbības partneriem un novēlot panākumiem bagātu 2017. gadu, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas konsultāciju birojs uzsāk šo gadu, piedāvājot mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (AAL).

2017. gada 24. janvārī plkst. 9:00 Grobiņā (Liepājas rajona partnerības telpās, Krasta iela 12 (2.stāvs), Grobiņa)
zināšanu atjaunošanas jeb AAL apliecības pagarināšanas mācības „Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar 2.reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem” (6 stundas).

Pieteikšanās līdz 20. janvārim.

Piesakoties uz mācībām, lūdzam, iesniegt:
1. Iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā (pieejams VAAD mājaslapā http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/augu-aizsardziba.aspx) un
2. Vienu fotogrāfiju (3x4 cm).

Pieteikties, kā arī saņemt papildus informāciju un iesnieguma veidlapu var Liepājas konsultāciju birojā (Bāriņu iela 15, Liepāja) pie augkopības konsultantes Vitas Cielavas (tālr.: 26514221; e-pasts: vita.cielava@llkc.lv), pie Alekseja Kačanova (tālr.: 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv) vai grāmatvedībā.

Citas mācības:
* 3. februāris - Liepājā apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas OPERATORA APLIECĪBAS iegūšanai. Pieteikšanās līdz 30.janvārim.
Papildus informācija saitē - http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2017-02-03-000000/...

LLKC Liepājas konsultāciju birojā tuvākā laikā, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros (LAD līguma nr. LAD030816/V35), tiek plānoti šādi apmācību kursi: “Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana” (32 akadēmiskās stundas), “Bioloģiskā lauksaimniecība” (160 akadēmiskās stundas) un “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” (16 akadēmiskās stundas).

Kontaktinformācija: 
Vita Cielava (tālr.: 26514221; e-pasts: vita.cielava@llkc.lv), Aleksejs Kačanovs (tālr.: 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: