Izglītība

Valsts aģentūra "Akadēmisko programmu aģentūra" sāk jūs uzrunāt ar jaunu informatīvo biļetenu, kas stāstīs par visu, kas attiecas uz Eiropas sadarbību izglītībā Latvijā. Mūsu pārziņā ir lielākā daļa šīs sadarbības pasākumu, un tajos arī centīsimies regulāri sniegt jums ieskatu. Mēs atradīsim iespējas un veidus, kā informēt jūs arī par tiem pasākumiem, kurus šajā jomā koordinē citas iestādes vai kuri Latvijā pagaidām vēl nenotiek, bet kuros būtu noderīgi iesaistīties vai par kuriem jums būtu noderīgi uzzināt. Eiropas sadarbība šajā kontekstā nozīmē gan sadarbību Eiropas valstu starpā, gan Eiropas valstu sadarbību ar citiem kontinentiem.