Jaunumi

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” 2022.

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt par  Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr.

Zivsaimniek, izsludināta pieteikšanās Zivsaimniecības gada balvai “Lielais loms 2022”.

Līdz 1. jūlijam ir iespēja izvirzīt kandidātus šādās nominācijās:

* gada uzņēmums jūras zvejniecībā;

* gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā;

Apaļais jūrasgrundulis

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” aicina piedalīties pētījumā par iezīmētu apaļo jūrasgrunduļu noķeršanas gadījumu uzskaiti.

Jākopj, jātīra, jāmēslo (vēlams ar kūtsmēsliem), jāatstāj atmatā. Nē, šis nav stāsts par tīrumiem vai pļavām. Stāsts ir par ūdeņiem, par ganībām zivīm, par dīķu uzraudzīšanu un daudz ko citu.

Kā jau katru gadu, arī šogad Padomes 2022. gada 27. janvāra Regula (ES) 2022/109, ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi.

Līdz ar maija beigās valdībā apstiprināto kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu (EJZAF), kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.-2027.

Aptaujājām vairākus zvejniekus, lai noskaidrotu, kā šosezon veicas piekrastes zvejā.

LLKC Zivsaimniecības nodaļa kopā ar biedrības “Mazjūras zvejnieki” biedriem no 26. līdz 27. maijam devās mācību un pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju, Pērnavas apriņķi.

Lapas