Piekrastes pašpatēriņa zvejniek!

Piekrastes zvejniekiem, kuri zvejo pašpatēriņam, ar 2023. gada 1. janvāri ir obligāta prasība, zvejas žurnālu datu reģistrēšanai izmantot Zemkopības ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS).

LLKC sadarbībā ar Zemkopības ministriju organizēs seminārus, kuros ZM speciālisti informēs un apmācīs zvejniekus, kā notiks datu ievade.

Artis Āboltiņš, ZM Zivsaimniecības departamenta vecākais eksperts, informēs par Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas pašpatēriņa zvejā piekrastē tiesisko regulējumu.

Edijs Volkovičs, ZM Administratīvā departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenais sistēmu analītiķis, stāstīs par piekļuves iegūšanu, datu ievadi Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmā.

Semināru laikā būs iespēja uzdot jautājumus, kā arī saņemt individuālas konsultācijas.

ATCELTS! 21.09.22. Sekot informācijai par jaunu semināra laiku. * 21.09.2022. pl. 11.00–13.00 Dienvidkurzemes novads, Grobiņas kultūras centrs “Robežnieki”, Liepu iela 1 a, Robežnieki;

* 28.09.2022. pl 10.00–12.00 Liepupes tautas nams, Mežgravas, Liepupe, Liepupes pagasts.

Vairāk informācijas – zivjutikls.lv kalendārā.

Kristaps Gramanis,
LLKC Zivsaimniecības nodaļas vadītājs

Pievienot komentāru