Iznākusi decembra “Zivju Lapa”

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” decembra numurā raksts par to, ka Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda   ietvaros top jauna atbalsta programma, lai saglabātu piekrastes zvejas tradīcijas, uzlabotu piekrastē zvejojošo konkurētspēju un vides ilgtspēju. Tās pasākumos zvejniekiem būs iespēja pretendēt uz atbalstu līdz 30 000 eiro vienā projektu pieņemšanas kārtā. Šāda uz piekrastes zvejas atbalstu vērsta programma top pirmo reizi, kopš Latvijā pieejams ES atbalsts zivsaimniecības nozarei.

Informējam, ka iznākusi “Latvijas Zivsaimniecības gadagrāmata 2021” un iepazīstinām ar Gada balvas “Lielais loms” laureātiem.

“Burā un zvejo Liepājā” ir īpaša iespēja ikvienam noķert Liepājas vēju, vērot saulrietu, zvaigznes vai rītausmu, iepazīt zvejnieka amatu, ejot jūrā ar īstu zvejas kuģi, kopā ar komandu piedalīties zvejas tīklu celšanā, izgaršot turpat uz kuģa svaigi pagatavotas zivis. Šādu unikālu piedāvājumu radījusi zvejnieka ģimene – Jānis Freimanis un Agita Kurzeme.

Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumu ietvaros organizētajā seminārā kā lektors uzstājās Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs Pikuļins, lai pasākuma dalībniekus iepazīstinātu ar jaunu inovāciju projektu akvakultūrā – “Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās infrastruktūras izstrāde akvakultūras objektu produktivitātes paaugstināšanai”. Piedāvājam interviju ar zinātnieku.

Noslēdzies LLKC demonstrējums sadarbībā ar saimniecību “Lejas Tīkāni” par tehniski pareiza zivju dīķa izveidi un karpu intensīvu audzēšanu, stāstām par tā rezultātiem.

ZIVJU LAPA NR. 4 (54)

Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru