Biedrība “Jūrkante” izsludina 2023.–2027. g. perioda projekta konkursa EJZAF 1. kārtu

Datums: 
28. Februāris, 2024 līdz 28. Marts, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Limbažu novads

Biedrības “Jūrkante” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu

EJZAF pasākumā: “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (U31421).

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024.gada 28.februāra līdz 2024.gada 28.martam

Kārtas kopējais finansējums: 400 000,00 EUR

Projektu darbības teritorija: Skultes, Liepupes un Salacgrīvas pagasts, Ainažu un Salacgrīvas pilsēta Limbažu novadā. pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš:

Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: www.jurkante.lv; dzintra@jurkante.lv

Kontaktpersonas konsultācijām: Sandija Kauliņa– 22010977; Dzintra Eizenberga – Tālr. 29427095

Mērķis: Zilā Ekonomika, kas veicinātu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā.

Kontaktinformācija: 
Sandija Kauliņa, 22010977; Dzintra Eizenberga, 29427095
Reģions filtram: