Limbažu novads

Limbaži | Biedrība “Jūrkante” izsludina 2023.–2027. g. perioda projekta konkursa ELFLA 1.kārtu

Biedrības “Jūrkante” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu

ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē: “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024.gada 28.februāra līdz 2024.gada 28.martam

Kārtas kopējais finansējums: 190 000,00 EUR

Projektu īstenošanas teritorija: Biedrības “Jurkante” darbības teritorija

Mācības Limbažos/ Bioloģiskā lauksaimniecība – lopkopība un augkopība (iesācējiem)-160h

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina uz mācībām "Bioloģiskā lauksaimniecība – lopkopība un augkopība (iesācējiem)-160h"
No 5.marta (turpmāk otrdienās, ceturtdienās), plkst.10:00, klātienē, Jūras 58, Limbažos, 3 stāvā.
Mācības noderēs:
•Pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību.
• Izstrādājot saimniecības attīstības projektus.
• Piesaistot ES finanšu līdzekļus.
• Programma nodrošina atbilstību nosacījumam "apguvis lauksaimniecības pamata zināšanas vismaz 160 stundu apjomā".

Biedrība “Jūrkante” izsludina 2023.–2027. g. perioda projekta konkursa EJZAF 1. kārtu

Biedrības “Jūrkante” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu

EJZAF pasākumā: “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (U31421).

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024.gada 28.februāra līdz 2024.gada 28.martam

Kārtas kopējais finansējums: 400 000,00 EUR

Projektu darbības teritorija: Skultes, Liepupes un Salacgrīvas pagasts, Ainažu un Salacgrīvas pilsēta Limbažu novadā. pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš:

Limbažu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.

20.februārī plkst. 15.00, Multifunkcionālajā Skultes centrā (Edgara Liepiņa iela 2, Skulte) notiks Limbažu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.
Sēdei iespējams pieslēgties arī attālināti izmantojot Webex platformu. Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi.

Attālinās pieslēgšanās informācija:
Pieslēgšanās saite – https://limbazi.webex.com/limbazi/j.php...
Pieslēgšanās numurs – 2793 171 9598
Pieslēgšanās parole - 38jsGGKTkY3

Limbaži | 15.03., 22.03. | Mācības "Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (augļkopība-āboli, bumbieri, plūmes, ķirši)"

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (augļkopība-āboli, bumbieri, plūmes, ķirši)"
15. un 22. martā, plkst.10:00, klātienē, Jūras 58, Limbažos, 3 stāvā.
Lektori: Māris Narvils un Valentīna Pole.
Programmā:
-Kaitīgo organismu profilakse un ierobežošanas metodes.
-Kaitīgo organismu noteikšana un to ierobežošanas plāna izstrāde.
-Augsnes auglības agroekoloģija. Augsnes ielabošanas pasākumi.

Limbaži | 27.un 29.02. | Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena un gaļas liellopi)

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena un gaļas liellopi)." Grupas Nr.LLKC02Li04-M
27. un 29. februārī, klātienē, Jūras 58, Limbažos, 3 stāvā.
Lektori: Dainis Arbidāns un Aija Luse.
Programmā:
-Eiropas Savienības Zaļā kursa prasības antimikrobiālās rezistences mazināšanai, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām.
-Ganāmpulka veselības pārvaldība saimniecībās.

Limbaži | 6.,13., 20.03. | Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (graudkopība-graudi, zirņi, pupas).

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (graudkopība-graudi, zirņi, pupas)." Grupas Nr.LLKC05Li02-M
6., 13. un 20. martā, klātienē, Jūras 58, Limbažos, 3 stāvā.
Lektori: Līvija Zariņa (Priekuļu pētniecības centrs), Brigita Skujiņa (LLKC Limbažu KB).
Programmā:
-Lauksaimniecības sistēmas. Normatīvo dokumentu prasības integrētā augu audzēšanas sistēmā.
-Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai. Augsnes apstrādes veidi.

Limbaži/21.un 28.02./Mācības "Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (upenes, smiltsērkšķi)".

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (upenes, smiltsērkšķi)"
21. un 28. februārī, klātienē, Jūras 58, Limbažos, 3 stāvā.

Lektori: Māris Narvils un Valentīna Pole.

Limbažu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.

2024.gada 18.janvārī plkst. plkst. 15.00, Salacgrīvas ostas pārvaldē, Salacgrīvas jahtu ostā “Bura” (Ostas iela 6, Salacgrīva) notiks Limbažu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde. Sēdei iespējams pieslēgties arī attālināti izmantojot Webex platformu. Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi.
Attālinās pieslēgšanās informācija:
Pieslēgšanās saite – https://limbazi.webex.com/limbazi/j.php...
Pieslēgšanās numurs – 2788 641 5044

Lapas

Subscribe to RSS - Limbažu novads