Liepāja | 29. novembrī - Starptautiskā projekta NESUfish tikšanās par zivsaimniecību un savstarpējās sadarbības iespējām

Datums: 
29. Novembris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Viesnīcā Līva

Starptautiskā projekta NESUfish tikšanās par zivsaimniecību un savstarpējās sadarbības iespējām.

Datums: 2017. gada 29. novembrī plkst. 9:00 (aptuveni līdz plkst. 14:00).

Norises vieta: viesnīcā Līva (Lielā iela 11, Liepāja, LV-3401).

Prezentācijas un diskusijas ar vietējiem dalībniekiem par sekojošām tēmām:
• Zivsaimniecība un savstarpējās sadarbības iespējas Latvijā. Pārskats par mazajiem un piekrastes zvejniekiem un svarīgākie jautājumi. (Ēvalds Urtāns, Latvijas Zvejnieku federācija, Latvija).
• MSC programma un iesaistīšana Baltijas jūras reģionā (Kari Stange, MSC, Baltic Sea Region).
• Igaunijas (Peipusa ezera) pieredze MSC sertifikācijas procesā. (Toomas Armulik, Fisheries Information Centre, Igaunija // Redik Eschbaum, Estonian Fishermen’s Association).
• LIFE – kādā veidā LIFE tīkls var palīdzēt mazajiem Baltijas jūras reģiona dalībniekiem (Marcin Ruciński, Low Impact Fishers of Europe - LIFE).
• Diskusijas: idejas nākotnes sadarbības iespējām un tālākās darbības.

Papildus informāciju ir iespējams iegūt sazinoties ar Ēvaldu Urtānu (tālr. 29268311).

Uzziņai:
* Jūras uzraudzības pārvalde (The Marine Stewardship Council) ir starptautiska bezpeļņas organizācija. Mēs novērtējam un atbalstām rūpes par okeānu aizsardzību un aizsargājam jūras produktu ieguves iespējas nākotnē.
* Projekts NESUfish – sadarbības tīkls ilgtspējīgai Baltijas jūras maza mēroga zvejniecībai.
* Partnerorganizācijas: MSC Baltic Sea Region, Fisheries Information Centre (Igaunija), Estonian Fishermen’s Association, Latvijas Zvejnieku federācija, West Pomeranian Technological University (Polija) un Low Impact Fishers of Europe – LIFE.

Kontaktinformācija: 
Ēvalds Urtāns (tālr. 29268311)
Reģions filtram: