04.06., 07.06.2024.| Tukums| Mācības "Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai"

Datums: 
4. Jūnijs, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Tukuma novads

SIA “LLKC” Tukuma konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz ES apmaksātām mācībām Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)
Mācību norise: 04.06.2024. – ZOOM platformā un 07.06.2024. - saimniecībā, Tukuma novadā (vieta tiks precizēta)

Kopējais mācību ilgums: 16 akadēmiskās stundas.
Lektori: Ilze Skudra un Andris Skudra
Mācībās jāpiedalās abas mācību dienas!

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/iffrfJVPyWEAqQsAA
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Dalībnieku skaits ierobežots!
Par dalību mācībās tiks izsniegti apliecinājumi.

Informācija:
sarma.rotberga@llkc.lv, t. 28381255
Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
T. 28381255-Sarma Rotberga
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: