Pieejams konferences “Kooperācija - ilgtermiņa saimniekošanai!” ieraksts

PielikumiPrint

Ikviens, kurš nepaguva tiešsaistē noskatīties  konferenci “Koperācija  - ilgtermiņa saimniekošanai!”, nu to var izdarīt ierakstā, kas pieejams mājaslapā www.laukutikls.lv

Pieejamas arī konferences runātāju prezentācijas, kas ļaus gūt plašāku ieskatu Latvijas un ārvalstu lektoru pieredzē dažādās kooperatīvu attīstīstības iespējās, lai nodrošinātu saviem biedriem ilgtermiņa saimniekošanu. Tāpat analizēti tika arī jautājumi par to, kas ir ilgtermiņa domāšana psiholoģijas aspektā, kādai jābūt kooperatīva pārvaldībai, kādus pakalpojumus biedriem piedāvāt, lai nodrošinātu stabilu saimniekošanu. Konferencē Zemkopības ministrijas pārstāvji iepazīstināja arī ar ES Kopējās lauksaimniecības politikas piedāvājumu kooperatīvu attīstība.

Plašāka informācija: Liene Feldmane, Valsts Lauku tīkla lauku attīstības eksperte, e-pasts: liene.feldmane@llkc.lv

Ievada uzruna. Tiešsaistes konference “Kooperācija - ilgtermiņa saimniekošanai”

Kooperatīvu pārvaldība

 
Governance in cooperatives

Lauksaimnieka, SCE Epiim biedra, pieredze kooperatīva attīstības posmos

Experience of a farmer, member of SCE Epiim, in the stages of cooperative development

Kooperatīvu risku pārvaldības pakalpojumi

Risk management services in a cooperative

Kooperatīvu sadarbība ar konsultantiem – Īrijas pieredze

Cooperation of cooperatives with consultants Ireland experience

Pievienotās vērtības radīšana – ASNS Ingredient

 

Creating added value - ASNS Ingredient

KLP kooperācijai

CAP for cooperatives

Noslēgums.Tiešsaistes konference “Kooperācija - ilgtermiņa saimniekošanai”

Pievienot komentāru