Lauksaimniecība

“Augsnes veselība ir katras saimniecības un katra lauksaimnieka vissvarīgākais kapitāls, kā arī labas ražas pamats, kas savukārt ir nozīmīgs finansiālās dzīvotspējas faktors,” tā uzsver Somijas lauksaimniecības konsultāciju centra “ProAgria” eksperte Elīna Valkeneina (Elina Valke

Zemkopības ministrija (ZM) aicina Latvijas lauksaimniekus, lauku uzņēmējus un mežsaimniekus  piedalīties reģionālo konferenču ciklā par Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) Latvijā no 2023. gada.

Aicinām 28.

Aicinām ikvienu lauksaimnieku un nozares pārstāvi piedalīties Eiropas Komisijas interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem.  No šīs nedēļas aptauju var aizpildīt arī latviešu valodā.

Pavasara un šogad pat vasaras sākuma salnas liek nervozēt ne vienam vien dārzkopim. Nav patīkami, ja sūri, grūti koptais un lolotais vienā naktī aiziet nebūtībā. Ko darīt un kā rīkoties? 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un tā filiāle „Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” rīko arodapmācības un informatīvos pasākumus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

Saistībā ar ĀCM vairākos Latvijas novados un pagastos Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnu un ar to saistošos noteikumus, kuri obligāti jāievēro.

25.06.24.| Ventspils KB| Mācības "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)"

Bioloģiski daudzveidīgo zālāju īpašniekiem, kuri iepriekšējā periodā ir apmeklējuši mācību kursu "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai dzīvotņu apsaimniekošana", LLKC Ventspils konsultāciju birojs piedāvā mācības "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)". Mācības nepieciešamas lauksaimniekiem, kuri pieteikušies atbalstam agrovides pasākumā LA10.5 Zālāju biotopu apsaimniekošana (BDUZ), jo obligāti jāapmeklē mācības 16 stundu apjomā laikā līdz 2027. gada 31. maijam.

05.07-09.07.2024ILAP apmācībasI “Digitālie risinājumi lauksaimniecības produkcijas ražošanā”

SIA LLKC Kuldīgas birojs aicina uz 16h mācībām “Digitālie risinājumi lauksaimniecības produkcijas ražošanā” (augkopība)
Programmā:
• Saimniecību pārvaldības sistēmas, lauksaimniecības datu bāzes
• Precīzo tehnoloģiju pielietošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā
• Satelītdatu un sensoru izmantošanas iespējas kultūraugu audzēšanā
• Lēmumu atbalsta sistēmas lauksaimniecības produkcijas ražošanā
• Digitālo rīku pielietošanas iespēju novērtējums uzņēmuma augkopības procesos
• Precīzo tehnoloģiju pielietošanas salīdzinājums augkopībā

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība