KLP atbalsta pasākumi no 2023. gada - atbildes un skaidrojumi

2023. gadā sāksies Eiropas Savienības (ES) Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) jaunais posms un tiks īstenoti atbalsta pasākumi saskaņā ar Latvijas KLP stratēģiskā plāna nosacījumiem.

Lai veicinātu lauksaimnieku izpratni par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem,  Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC), Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD) izveidojusi skaidrojumus un atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem.

Sniegto atbilžu mērķis ir skaidrot KLP stratēģiskā plānā un Ministru kabineta noteikumos un to projektos paredzētos nosacījumus. Atbildes ir sniegtas tikai informatīvos nolūkos un tās nav juridiski saistošas.

Informācija par Ministru kabineta noteikumiem un to projektiem ir pieejama Zemkopības ministrijas mājaslapā.

Tika organizēti arī reģionālie semināri par KLP atbalsta maksājumiem 2023. gadā.  Aktualizētās prezentācijas un izdales materiāli ir pieejami šeit.

Informējam, ka šogad tiks dota papildu iespēja pieteikties atbalsta veidiem, kas saimniecībām būtu atbilstoši un uz kuriem tās nepieteicās līdz 26. jūnijam. Novēloto ģeotelpisko iesniegumu var iesniegt LAD līdz šī gada 31. augustam, bet no jauna pieprasītajam atbalsta veidam tiks piemērots 10% samazinājums.

Ja šajos skaidrojumos tomēr neizdevās rast atbildi uz savu jautājumu – aicinām to uzdot šeit zemāk komentāru sadaļā (uzdotie jautājumi un atbildes tiks publicētas atbilstošajā sadaļā)  vai arī sūtīt uz laukutikls@llkc.lv, -  sagatavosim atbildi, nosūtīsim to epastā  un publicēsim arī šeit.


1. Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVS)
Atbildes uz jautājumiem > [precizēts 09.10.2023.]

Skaidrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO >
> LLVS shēma
LLVS nosacījumi


2. Tiešo maksājumu nosacījumi (ISIP)
Atbildes uz jautājumiem > [papildināts 08.08.2023.]

Skaidrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO >


 3. Saistītie ienākumu atbalsti
Atbildes uz jautājumiem > [precizēts 04.06.2023.]

Skaidrojošie materiāli:
Saistītā atbalsta shēma
Saistītā atbalsta skaidrojums


4. Aktīvs lauksaimnieks
Atbildes uz jautājumiem >  [precizēts 05.10.2023.]

Skaidrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO >
> Aktīvā lauksaimnieka shēma
Aktīvā lauksaimnieka skaidrojums


5. Pārdalošais maksājums
Skatīties VIDEO >
Atbildes publicēsim, kad būs saņemti jautājumi.


6. Ekoshēmas
Atbildes uz jautājumiem > [papildināts 02.08.2023.]

Skaidrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO >
> Bioloģiskās lauksaimniecības shēma 
Atbalsta veidi bioloģiskajai lauksaimniecībai


6.1. Mēslošanas plāns - metode un ievadīšana LIZ pārvaldības sistēmā, un augšņu analīzes
Atbildes uz jautājumiem >[papildināts 06.05.2023.]

Skaidrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO >


6.2. Darbības ar ekoshēmām - pamatkaļķošana
Atbildes uz jautājumiem >[papildināts 19.02.2023.]


7. Agrovides pasākumi
Atbildes uz jautājumiem > [papildināts  13.06.2023.]

Skaidrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO > [aktualizēts 04.01.2023.]
> Biškopības shēma
KLP bites skaidrojums
> Bioloģiskās lauksaimniecības shēma (LA.11)
> Atbalsta veidi bioloģiskajai lauksaimniecībai


7.1.  Joslu veidošana
Atbildes uz jautājumiem > [papildināts 10.07.2023.]

Skaidrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO >
> Zaļās joslas shēma
Zaļās joslas skaidrojums


8. LIZ pārvaldības sistēma
Atbildes uz jautājumiem > [papildināts 09.01.2023.]

Skaidrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO >
Skatīties VIDEO > [aktualizēts 17.01.2023.]


9. Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma
Atbildes uz jautājumiem >[papildināts 05.06.2023.]


10. Atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem
Atbildes uz jautājumiem > [precizēts 09.10.2023.]

Skadrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO 1 >
Skatīties VIDEO 2 >

Skadrojošie materiāli:
Jaunais lauksaimnieks shēma
Jaunais lauksaimnieks skaidrojums


11. Apdrošināšanas kompensācija
Atbildes uz jautājumiem > [papildināts  22.05.2023.]

Skadrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO >


12. LEADER

Atbildes uz jautājumiem > [papildināts 02.08.2023.]

Skaidrojošie materiāli:

Skatīties VIDEO >


13. Atbalsts meža kopšanai un atjaunošanai
Atbildes uz jautājumiem >

Skaidrojošie materiāli:
>
Skatīties VIDEO >


 14. Kalkulators
Atbildes uz jautājumiem >[aktualizēts 22.02.2023.]

Skadrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO > [aktualizēts 04.01.2023.]


 15. Atbalsts ražotāju organizācijām jeb ražotāju sadarbībai
Atbildes uz jautājumiem >

Skadrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO >


16. Investīciju pasākumi
Atbildes uz jautājumiem >[aktualizēts 19.07.2023.]

Skadrojošie materiāli:
Skatīties VIDEO >


 17. Citi jautājumi
Atbildes uz jautājumiem >[papildināts 20.03.2023.]

Skadrojošie materiāli:
Jaunais lauksaimnieks shēma
Jaunais lauksaimnieks skaidrojums


 

 

Komentāri

Savu jautājumu raksti šeit - Komentāru sadaļā.

Tas tiks publicēts atbilstošajā sadaļā tikai tad, kad būs atbilde.
Līdz ar to - ja vēlies saņemt atbildi arī epastā, vari to norādīt savā komentārā (to nepublicēsim).

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.