12. LEADER

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

 

Iesniegtie jautājumi  Skaidrojums
1. Kur pieejama detalizētāka informācija par tā saucamajām Lauku biļetēm?

 Atbild ZM:

Metodikas projekts “Fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam” ir izstrādāts un saskaņots ar vietējām rīcības grupām. 
Šī metodika darbosies pamatojoties uz MK noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana"” (23-TA-731).
 
Pašreiz MK noteikumu projekts ir skaņošanas procesā ar citām ministrijām un iestādēm. Tiklīdz MK noteikumi tiks apstiprināti MK sēdē, Zemkopības ministrija (ZM) varēs apstiprināt arī metodiku, un tad tā tiks ievietotā ZM tīmekļvietnē sadaļā “KLP 2023-2027” apakšsadaļā LV tiesību akti.
 
2023-08-02