9. Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU 

Iesniegtie jautājumi

Skaidrojums

1. Vai MLS būs jāsniedz tāpat katru gadu pēc kārtas? Iepriekšējā periodā bija pielaide, ka 1 gadu varēja izlaist, ja izlaida 2 gadus, tad izkrita no shēmas.

Atbild ZM un LAD:
Lai pieteiktos un saņemtu MLS atbalstu, būs jāiesniedz iesniegums attiecīgajā gadā, kad vēlas saņemt atbalstu. Šobrīd tiek sagatavots MK noteikumu projekts un priekšlikumā netiek paredzēts, ka tiesības pieteikties MLS atbalstam tiek zaudētas, ja nepiesakās MLS divus gadus pēc kārtas.

Nosacījumi tiks iestrādāti MK noteikumos, lūdzam sekot līdzi informācijai.

2022-12-21

2. MLS var pieteikties uz Agrovides pasākumiem?

Atbild LAD:
Piesakoties MLS, var pieteikties arī Agrovides pasākumiem.

2022-12-22

3. Vai piesakoties uz mazo lauksaimnieku atbalstu varēs papildus pieteikties uz BDUZ vai BLA atbalstiem, kā tas bija šajā plānošanas periodā?

Atbild ZM:
Jā, varēs.

2022-12-22

4. Vai varēs MLS iestāties katru gadu?

Atbild ZM:
Jā, ZM priekšlikums (! nosacījumi vēl var mainīties !) paredz, lai pieteiktos un saņemtu MLS atbalstu, būs jāiesniedz iesniegums attiecīgajā gadā, kad vēlēsies saņemt atbalstu.

2023-01-02

5. Kas ir domāts MLS ar noteikumu : Jāievēro nosacījumu sistēmas prasības?

Atbild ZM un LAD:
Nosacījumu sistēma ir saikne starp atbalsta saņemšanu un atbilstību citos normatīvajos aktos jau iepriekš noteiktām prasībām klimata un vides, tostarp ūdens, augsne un ekosistēmu bioloģiskā daudzveidība, sabiedrības veselības un augu veselības, un dzīvnieku labturības jomā. Lauksaimniekam, ir pienākums ievērot atbilstošos laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standartus (kopā 10 LLVS standarti), Latvijas normatīvajos aktos pārņemtās Savienības tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības (kopā 11 TANPP prasības).
Ja kāda no 10 LLVS prasībām vai 11TANPP prasībām netiek ievērotas, tad var tikt piemērots atbalsta, tostarp MLS atbalsta samazinājums.

Iepriekšējā periodā uz MLS neattiecās savstarpējās atbilstības prasības. Jaunajā periodā arī MLS jāievēro nosacījumu sistēmas prasības (iepriekšējais nosaukums - savstarpējā atbilstība).Nosacījumu sistēmas prasības apkopotas ZM prezentācijā no 35.slaida līdz 64.slaidam

2023-01-11

6. Kādas Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas paredzētas šajā periodā?

Atbild ZM:
No 2023. līdz 2027.gadam tiešo maksājumu ietvaros tiks turpināts maksājumu mazajiem lauksaimniekiem, kas aizstās visus tiešos maksājumus, paredzot 500 EUR saimniecībai gadā. 

2023-01-11

7. Saņēmu ES maksājumus no 2004.gada, iepriekš par daudz lieiāku platību, šogad bija 1,2 ha. Vai tiešām 2023.gadā es vispār navarēšu pieteikties uz maksājumiem (domāju uz 500,- atbalstu), jo neatbilstu aktīvā lauksaimnieka statusam?
Ja var tad tuvāk par mazo 500,- atbalsta saņemšanas noteikumiem.

Atbild ZM:
No 2023.gada visiem tiešo maksājumu pretendentiem, kuriem  tiešo maksājumu kopsumma,  ko tas bija tiesīgs saņemt par iepriekšējo gadu pirms atbalsta samazinājuma, pārsniedza 500 EUR, būs jāpierāda atbilstība aktīvā lauksaimnieka prasībai, izpildot vismaz vienu no 7 kritērijiem.

Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos.
Noteikuma projekts ir skatāms > šeit >

Noteikumi par maksājumu mazajiem lauksaimniekiem skatāmi no 116. līdz 119. punktam.
Attiecībā uz aktīva lauksaimnieka prasībām skatīt noteikumu projekta 38. līdz 50.punktu.

SVARĪGI! Lūdzu ņemt vērā, ka nosacījumi vēl var mainīties. 

2023-01-11

8. Vai Mazais lauksaimnieks varēs pretendēt uz kādu citu atbalsta pasākumu?

Atbild ZM:
MLS aizstāj visus pārējos tiešos maksājumus.
MLS pretendenti var pieteikties uz lauku attīstības pasākumiem., t.i. Agrovides un investīciju pasākumiem.
2023-01-11

9.