11. Apdrošināšanas kompensācija

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

Iesniegtie jautājumi Skadrojums
1. Baltā OKTOBRĪ apdrošināti liellopi , kad būs atbalsts un kāds? Atbild ZM:
Iesniegumu kārta atbalsta saņemšanai par apdrošināšanas polises iegādi tiks atvērta ne ātrāk kā 2023. gada martā (tas saistīts ar valsts budžeta 2023.gadam apstiprināšanu). Atbalsts paredzēts par polisēm, kurās apdrošināti sējumi, stādījumi, vai dzīvnieki. Atbalsts intensitāte ir noteikta 50% apmērā no samaksātās apdrošināšanas prēmijas par attiecināmajiem riskiem (klimata, slimību, uguns, augu kaitēkļu invāzijas risks).
2023-01-18