Zivsaimniecība

LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls ir izdevis krāsainus plakātus „Latvijas zivis I" un „Latvijas zivis II", kuros ietvertas visas Latvijas ūdeņos jūrā, piekrastē, upēs un ezeros mītošās zivju sugas, kopā ar 79 zivju attēliem un katras sugas latvisko, latīnisko un angļu nosaukumu. Speciāli simboliņi apzīmē sugu izplatības īpatnības. Plakātu sniegtā informācija būs labs palīgs gan tiem, kas tikko iepazīst Latvijas dabu, gan tiem, kuru ikdienas darbs saistīti ar zivīm - zvejniekiem, zivju audzētājiem arī kontroles dienestiem, zinātniskajām iestādēm, pašvaldībām, skolām un citiem ūdeņu apsaimniekotājiem.
 
Interesentus par plakātu pieejamību interesēties elektroniski: zivjutikls@llkc.lv vai telefoniski 63050227, 28304909.

Izstrādāti aprēķini un paraugi divu sugu (karpa, forele) ražošanas tehnoloģiju aprēķinu modeļiem dažādās audzēšanas sistēmās, kas parādā gan izbūves izmaksas, gan arī audzēšanas izmaksas. Aprēķinos izmantoti dažādas rokasgrāmatas zivju audzēšanas, kā arī audzētāju praktiķu sniegtā informācija. Izmantojot aprēķinus iespējams modelēt savai saimniecībai atbilstoši izmantojot moduļu sagataves.

Izstrādāti aprēķini un paraugi divu sugu (karpa, forele) ražošanas tehnoloģiju aprēķinu modeļiem dažādās audzēšanas sistēmās, kas parādā gan izbūves izmaksas, gan arī audzēšanas izmaksas. Aprēķinos izmantoti dažādas rokasgrāmatas zivju audzēšanas, kā arī audzētāju praktiķu sniegtā informācija. Izmantojot aprēķinus iespējams modelēt savai saimniecībai atbilstoši izmantojot moduļu sagataves.

Izstrādāti aprēķini un paraugi divu sugu (karpa, forele) ražošanas tehnoloģiju aprēķinu modeļiem dažādās audzēšanas sistēmās, kas parādā gan izbūves izmaksas, gan arī audzēšanas izmaksas. Aprēķinos izmantoti dažādas rokasgrāmatas zivju audzēšanas, kā arī audzētāju praktiķu sniegtā informācija. Izmantojot aprēķinus iespējams modelēt savai saimniecībai atbilstoši izmantojot moduļu sagataves.

Izstrādāti aprēķini un paraugi divu sugu (karpa, forele) ražošanas tehnoloģiju aprēķinu modeļiem dažādās audzēšanas sistēmās, kas parādā gan izbūves izmaksas, gan arī audzēšanas izmaksas. Aprēķinos izmantoti dažādas rokasgrāmatas zivju audzēšanas, kā arī audzētāju praktiķu sniegtā informācija. Izmantojot aprēķinus iespējams modelēt savai saimniecībai atbilstoši izmantojot moduļu sagataves.

Ar Eiropas Zivsaimniecības fonda un Zemkopības ministrijas atbalstu Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls izdod Latvijas zivsaimniecības gadagrāmatu „Latvijas Zivsaimniecība 2014”. Šis ir gadagrāmatas izdošanas 18. gads, un tā jau tradicionāli ir kļuvusi par ceļvedi zivsaimniecības nozares aktuālajos jautājumos. Grāmatas tirāža – 1000 eksemplāru – tiks izplatīta bez maksas zivsaimniecības nozares iestādēm, dienestiem, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmumiem – zvejas, zivju produktu apstrādes, zivkopības privātajām kompānijām utt., kā arī bibliotēkām. 

Ar Eiropas Zivsaimniecības fonda un Zemkopības ministrijas atbalstu Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls izdod Latvijas zivsaimniecības gadagrāmatu „Latvijas Zivsaimniecība 2013”. Šis ir gadagrāmatas izdošanas 17. gads, un tā jau tradicionāli ir kļuvusi par ceļvedi zivsaimniecības nozares aktuālajos jautājumos. Grāmatas tirāža – 1000 eksemplāru – tiks izplatīta bez maksas zivsaimniecības nozares iestādēm, dienestiem, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmumiem – zvejas, zivju produktu apstrādes, zivkopības privātajām kompānijām utt., kā arī bibliotēkām.

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu ietvaros ar Zemkopības ministrijas atbalstu LLKC ir izdevis Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) Zvejniecības un akvakultūras tehniskā dokumenta Nr. 561 „Varavīksnes foreļu audzēšana nelielos apjomos” tulkojumu latviešu valodā.

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu ietvaros ar Zemkopības ministrijas atbalstu LLKC ir izdevis Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) Zvejniecības un akvakultūras tehniskā dokumenta Nr. 554 „Karpu polikultūra Centrālajā un Austrumeiropā, Kaukāzā un Vidusāzijā. Rokasgrāmata" tulkojumu latviešu valodā.

LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls ir izdevis krāsainus plakātus „Latvijas zivis I" un „Latvijas zivis II", kuros ietvertas visas Latvijas ūdeņos jūrā, piekrastē, upēs un ezeros mītošās zivju sugas, kopā ar 79 zivju attēliem un katras sugas latvisko, latīnisko un angļu nosaukumu. Speciāli simboliņi apzīmē sugu izplatības īpatnības. Plakātu sniegtā informācija būs labs palīgs gan tiem, kas tikko iepazīst Latvijas dabu, gan tiem, kuru ikdienas darbs vai atpūta saistīti ar zivīm - makšķerniekiem, zvejniekiem, arī kontroles dienestiem, zinātniskajām iestādēm, pašvaldībām un citiem ūdeņu apsaimniekotājiem.

Plakāti drukātā formātā ir beigušies un pieejama ir tikai elektroniskā versija

 

Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbības plāna ietvaros sadarbībā ar Eurofish latviešu valodā tika izdota grāmata „Rokasgrāmata recirkulācijas akvakultūrā. Ievads jaunās, videi draudzīgās un augstražīgās slēgtajās zivju audzēšanas sistēmās.”. 2011. gada 13. septembrī Ozolniekos notika konference par recirkulācijas sistēmām, kurā piedalījās arī grāmatas autors Jakobs Bregnballe un dalījās pieredzē ar akvakultūras pārstāvjiem Latvijā.

Šobrīd grāmata latviešu valodā ir pieejam elektroniski un drukātā formā to var saņemt Ozolniekos, Zivsaimniecības sadarbības tīklā un tā būs pieejama arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra reģionālajās nodaļās.

Informācija: maris.vitins@llkc.lv; +37163050227.

Zivju produktu tirgus Ukrainā

Valentin Litvinov,Ukrainas Zivsaimniecības nozares federācija

Zivju apstrādes sektors un EZF sniegtās iespējas: šobrīd un nākotnē

Miguel Peña Castellot, DG MARE, Eiropas Komisija

Baltijas jūras reģionālais projekts – sagaidāmais scenārijs zivju konservu ražošanas sektoram Baltijas reģionā

Hans Lassen, Starptautiskā Jūras Pētniecības Padome

Tirgus attīstība atbilstoši patērētāju vēlmēm

Marta Aymerich, Spāņu konservēto jūras produktu ražotāju uzņēmumu asociācija

Latvijas pieeja Eiropas Zivsaimniecības Fonda izmantošanā

Edīte Kubliņa, Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Kvalitātes elementu pilnveidošana pelaģisko zivju sugu apstrādes sektorā

Marco Frederiksen, EUROFISH

Jūras produktu konservu ražošanas raksturojums globālajā skatījumā un zivju konservu ražošanas nozare Austrumbaltijas reģionā

Helga Josupeit, Pārtikas un Lauksaimniecības Organizācija (PLO)

Jaunai tirgus situācijai atbilstoši alternatīvi produkti un jaunās tehnoloģijas

Arnis Petrānis, PERUZA

Izaicinājumi un sasniegumi apstrādāto jūras produktu mārketingā

Andris Bite, SIA Karavela – Kaija

Eiropas Savienības 7. ietvara programma – līdzeklis zivju apstrādes sektora attīstībai

Morten Berntsen , Nacionālais Tehnoloģiskais Institūts, Norvēģija

Eiropas jūras produktu ražošanas tirgus izaicinājumi

Marta Aymerich, Eiropas zivju apstrādātāju un tirgotāju asociācija, Beļģija