Informatīvs seminārs Vārkavā "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

LLKC Preiļu nodaļa 22.03.2019. plkst. 10:00 Vārkavas novada Kultūras centrā organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Atrašanās vieta: Vārkavas novads, Kultūras centra zāle, Skolas iela 5

Semināra programma:
1. Aktualitātes Eiropas Savienības tiešajos maksājumos 2019. gada platību sezonā. Aktualitātes integrētajā laukaugu audzēšanā - lektors Inese Magdalenoka, LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības konsultante;
2. Grāmatvedības aktualitātes iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem. Aktualitātes LAP pasākumos. Lektors: Mārīte Vucenlazdāne, LLKC Preiļu biroja vadītāja;
3. ES atbalsts mežsaimniecībā ( jaunaudžu retināšana, mežu ieaudzēšana). - Lektors Astrīda Rudzīte, Preiļu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante;
4. PVD aktualitātes. Biodrošības pasākumu ievērošana lopkopības saimniecībās. - lektors: Dzintars Juškus, PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītāja vietnieks
5. LEADER projektu iespējas. - lektors Valija Vaivode, VRG administratīvā vadītāja. Preiļu rajona partnerība.
6. Aktualitātes lauksaimniekiem (LDC, VAAD, u.c.). lektors: Ilga Ušacka, Vārkavas novada lauku attīstības konsultante

Vairāk informācijas pie Jolantas Augšpūles, tel.nr. 26788681 vai jolanta.augspule@llkc.lv

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
varkava.pdf176.34 KB
Datums: 
22. Marts, 2019