Gulbene | Apmācības “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana".

Pieteikties šeit

+371

Gulbenes konsultāciju birojs aicina apmeklēt 56 stundu mācību programmu “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana".

Programmā tiks apskatīti bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība, audzējamo kultūraugu un mājlopu sugu vispārējs raksturojums bioloģiskai lauksaimniecībai, kā arī, bioloģisko augkopības un lopkopības produktu kvalitātes nodrošināšana, pārstrāde un ražošanas plānošana.

Mācības notiks Gulbenē, O.Kalpaka ielā 27, konsultāciju biroja telpās.

Norises laiks: mācību sākums 27. aprīlī, ilgs līdz 14. jūnijam..

Dalībnieku skaits ir ierobežots. Dalība mācībās bez maksas.
Sīkāka informācija pa tālr.25634417, e-pasts inga.freimane@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD030816/V35.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Datums: 
27. Aprīlis, 2018 līdz 14. Jūnijs, 2018
Webformas saņēmējs: 
inga.freimane@llkc.lv. , ingrida.steinberga@llkc.lv