Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Mācībās “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”, kas notiek 15. un 17.jūnijā Ventspils novadā, Popes kultūras namā, lauksaimnieki iegūst zināšanas par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos aktivitātes atbalsta nosacījumiem un ieteikumiem to izpildei, bioloģiski daudzveidīgo un vērtīgo zālāju saglabāšanu un identificēšanu un ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām. Notiek individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana, kas ietver optimālu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to.

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programmallkc06ve03-m.doc173 KB
Datums: 
15. Jūnijs, 2020 līdz 17. Jūnijs, 2020