Balvi| Mācības - "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību "

SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs organizē mācības lopkopības saimniecībām "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību ".

Norises laiks: 2019.gada 20. un 21.marts (plkst. 10:00)

Mācību norises vieta:
20.03.2019. LLKC Balvu konsultāciju birojs, Brīvības iela 46a, Balvi, LV-4501 (plkst. 10:00)
21.03.2019.
Z/S “Vītoliņi”, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV - 4224
Z/S Dzintari, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads, LV-4208
Z/S Mareņi, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV - 4232

Transports uz saimniecībām tiks nodrošināts.

Mācību programma:
SEG emisija un klimata izmaiņas
Galvenie SEG emisiju avoti lauksaimnieciskajā ražošanā
Izmaksu efektīvie SEG emisiju samazināšanas pasākumi
Barības vielu aprites aprēķināšanas metodika saimniecībām
SEG emisiju pasākumu novērtēšana saimniecībā ražošanas energoefektivitātes paaugstināšanai
SEG emisiju samazināšana uz produkcijas vienību novērtēšana saimniecībā

Lektori: LLKC speciālisti

Pēc mācībām tiks izsniegts sertifikāts

Mācībām obligāta pieteikšanās! Pieteikties pie Tamāras Lielbārdes 29100902; tamara.lielbarde@llkc.lv.

* Mācības tiek nodrošinātas LAP investīciju pasākuma
2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”
ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44
*Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programma_balvi_seg.pdf282.08 KB
Datums: 
20. Marts, 2019 līdz 21. Marts, 2019