Olaines novads

KOPA / projekts "Kopienu pārdomāta attīstība"

Ko Tu gribētu Olainē uzlabot? Ko pats / pati vēlētos iemācīt, palīdzēt citiem, "likt kopējā katlā?
Apkaimes darbnīca - pirmā aktivitāte projektā KOPA / projekts "Kopienu pārdomāta attīstība" - ir iespēja iepazīt kaimiņus, uzzināt vairāk par vietējiem resursiem, domāt par attīstību, sadarbību, dalīties idejās un plānos, ko varam darīt, lai savu vietu veidotu labāku un lai veidotu savu kopienu.

Olainē tikšanās tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un interesentiem par sadarbības un attīstības iespējām tūrisma nozarē

Mums ir tik daudz, ko rādīt, ko piedzīvot, ko attīstīt! Kā to parādīt citiem? Biedrība „Pierīgas partnerība”, „Partnerība „Daugavkrasts”” un „Lauku partnerība „Lielupe”” sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju „Lauku ceļotājs” un novadu pašvaldībām organizē tikšanos tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un interesentiem par sadarbības un attīstības iespējām, domājot par kopīga projekta īstenošanu.

Olainē biedrība "Pierīgas partnerība" aicina uz NVO pārstāvju un citu interesentu tikšanos par idejām un iespējām tās realizēt

Ko mēs varam uzdāvināt Latvijai simtgadē? Kādas ir iespējas Erasmus+ programmā neformālajā izglītībā? Kādas ir sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas iespējas LEADER pieejā? Tik daudz iespēju, ideju, izaicinājumu!

Atbalsta iespējas uzņēmējiem (Olainē)

2017.gada 24.janvārī plkst.15.00 biedrība "Pierīgas Partnerība" Olaines vēstures un mākslas muzejā, Zemgales ielā 33, Olainē, organizē semināru par atbalsta iespējām uzņēmējiem. Seminārā piedalīsies pārstāvji no biedrības "Pierīgas Partnerība", finanšu institūcijas "ALTUM", Jūrmalas Reģionālā biznesa inkubatora un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra.

LEADER pieejas projketu apmācības Olainē

Biedrība „Pierīgas partnerība”, katrā novadā organizēs apmācības par projekta iesnieguma aizpildīšanu, tā iesniegšanas nosacījumiem, elektronisko pieteikšanās sistēmu un citiem jautājumiem. Uz apmācībām aicinām potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus.

Jautājumi un pieteikšanās  apmācībām,  www.ej.uz//pp_apmacibas vai Mazcenas aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novadā,  pa tel. 28 644 888 vai e-pastu info@pierigaspartneriba.lv.

 

Subscribe to RSS - Olaines novads