Kuldīgas novads

Organizē bioloģisko saimniecību apmeklējumu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Kuldīgas birojs organizē vienas dienas bioloģisko saimniecību apmeklējumu.

Saimniecību brauciena mērķauditorija: bioloģiskās produkcijas ražotāji un interesenti. Obligāti jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā.

Saimniecību apmeklējuma tēma: Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas

Brauciena norises laiks: 2020. gada 18.jūnijā.

Programmā – sekojošu saimniecību apmeklējums:

Attālināti notiks e-lauka diena par augu aizsardzību ziemas kviešos

LLKC Valkas un Kuldīgas birojs organizē e-lauka dienas par kaitīgo organismu ierobežošanu ziemas kviešu sējumos dažādos Latvijas reģionos. Demonstrējums tiek veikts z/s Lejasciņi, Valkas novadā un SIA Upeskalni AB, Kuldīgas novadā. Interesentiem būs iespēja iegūt arī praktisku ieskatu par integrēto augu aizsardzību graudaugos.

Informatīvs seminārs Kuldīgas nov. | Jaunumi Meža aizsardzībā aktualitātes, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Meža aizsardzības aktualitātes mežos, egļu astoņzobu mizgraužu postījumi un citu meža kaitēkļu izplatība, aizsardzības iespējas. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem, konsultāciju projekts,arodapmācības,pieredzes apmaiņas braucieni. Jaunums mežaudzes šķerslaukuma noteikšana nogabalā. Jaunaudžu kopšana pavasarī.Kociņu
skaita noteikšana

Seminārs biškopiem Kuldīgā

Latvijas biškopības biedrība, aicina šī gada 23.janvārī, plkst. 10.00 Kuldīgas un apkārtnes biškopjiem tiek organizēts seminārs - tēma: “Aktualitātes biškopībā” – lektors Juris Šteiselis.

Seminārs notiks: Pilsētas laukums 2, Kuldīga (Mazā zāle, 2.stāvā).

Seminārs finansēts ELGF Kopējās tirgus organizācijas pasākuma "Atbalsts biškopības nacionālajai programmai" ietvaros. Dalība bez maksas.

Seminārs " Gudrā zeme" Kuldīgā

Amazone grupa lv aicina uz pirmo mūsu "Gudrā zeme" semināru.

2020. gada 15.janvārī Kurzemē, Kuldīgas kultūras centrā (Raiņa iela 21) plkst. 10:00 (ierašanās no plkst. 9:30).

Seminārā dalīsimies nozares, tehnikas un citiem jaunumiem. Un kā ierasts semināros piedalās mūsu ilggadējie partneri, kā, piemēram, SIA "Augu aizsardzības serviss", LPKS "LATRAPS", A/S "Swedbank" un LR Zemkopības ministrija.

Par ierašanos lūdzu mūs informēt līdz 13.01.2020 12:00 pa tālruņa nr. 26533557.

Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās

Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām “Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2020.gada 15.-16.janvārī organizē mācības „Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”.

Lapas

Subscribe to RSS - Kuldīgas novads