Krustpils novads

Informatīvs seminārs Krustpils nov. Atašiene | Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas un lauku un mežu apsaimniekošanu."Aktualitātes saistībā ar Eiropas nozīmes biotopu inventarizāciju

Aktualitātes lauku saimniekiem. Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija. Īpašnieku tiesības un pienākumi. Valsts un ES atbalsts meža
īpašniekiem aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana.” Arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, mežaapmeklējumu iespējas. Diskusijas,atbildes uz jautājumiem

Lapas

Subscribe to RSS - Krustpils novads