Jēkabpils novads

12.09.2022., MKPC Sēlija | ZOOM platforma | Informatīvs seminārs "Grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā un par meža atjaunošanu"

Semināra tēmas:

• Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā un par meža atjaunošanu

Lektori: Raimonds Mežaks (Valsts meža dienests, demonstrējumu teritorijas "Pūpoli" pārvaldnieks), Inga Buša (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, rakstot: inga.busa@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Biedrībā „Ūdenszīmes” notiks stikla apstrādes plenērs.

Jūlija mēnesī biedrības „Ūdenszīmes” telpās, bijušajā Kaldabruņas sākumskolā, notiks sešas stikla apstrādes nodarbības mākslinieces Martas Ģibietes vadībā. Tās tiek organizētas LEADER programmas projekta “Stikls mājas interjerā” ietvaros. Nodarbības norisnāsies divos ciklos, būtībā – īsts plenērs!
Nodarbības ir bezmaksas, taču dalībnieku skaits tajās ierobežots, un priekšroka dalībai ir Sēlijas Vēsturiskās zemes lauku cilvēkiem.

Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena un gaļas liellopi)"

Jēkabpils KB organizē mācības lopkopības saimniecībām "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena un gaļas liellopi)" 13.-15.07. 2022. ZS ''Ielejas" Saukas pagastā un ZS "Kalna Dambrāni" Viesītes pagastā.
Lektori: Andrejs Elksniņš, Ziedīte Bimšteine.
Iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot šo formu:
https://forms.gle/dqo7xH9WzawVUS2J9

Kontaktinformācija: ziedite.bimsteine@llkc.lv vai t. 28361750

Dunavā 17.06.2022. | Lauka diena par augsnes apstrādes tehnoloģijām graudaugos

LLKC sadarbībā ar  z/s“ Lejas Jērāni” (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads), Agroresursu un ekonomikas institūtu un Latvijas Zemnieku federāciju aicina 17. jūnijā apmeklēt lauka dienu “Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai“.

Norises vieta: 1. daļa – z/s “Rītausmas” kafejnīca Dunavā, Jēkabpils novads, Dunavas pagasts (GPS 56.21446, 26.20305), 2. daļa – z/s “Lejas Jērāni” demonstrējuma ziemas kviešu lauks (sekot norādēm autoceļa V783 posmā starp Dignāju un Sudrabkalnu).

17. jūnijā Kaldabruņas skolā pasākums „Saulgriežu pļavā, Saulgriežu debesīs”.

Jūnijā biedrība „Ūdenszīmes” Kaldabruņā sāk īstenot projektu „Sēlijas ģimeņu vasara”, tas ir veltīts ģimenēm ar bērniem.
Pirmais šī projekta pasākums „Saulgriežu pļavā, Saulgriežu debesīs” norisināsies piektdien, 17. jūnijā, no pl. 11 00 Kaldabruņas skolā.
Pasākuma laikā iepazīsimies ar pļavas augiem un to pielietojumu, vīsim vainagus un veidosim neparastas dekorācijas un vides objektus – apmeklētāji noteikti gūs iedvesmu savas sētas dekorēšanai gada gaišākajos svētkos.

Pastaiga izaugsmei

5.jūnijā plkst.10:00 Viesītē biedrība “Lauku partnerība Sēlija” aicina doties pastaigā, kuras laikā varēs izzināt gan Viesītes seno stāstu, gan tikties ar Viesītes jaunajiem uzņēmējiem, kuru attīstībai nozīmīgs bijis “LEADER” atbalsts.

Jēkabpils KB. Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

7. un 9. jūnijā Jēkabpils konsultāciju birojs rīko 2 dienu mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem. Mācības notiks klātienē Jēkabpilī 7. jūnijā konsultāciju biroja telpās Bebru ielā 108, bet 9. jūnijā Ābeļu pagasta biotopos “Ozolkalni” un “Vīgriezes” no 10:00 līdz 16:15. Mācības ir bezmaksas.
Pieteikšanās: 2651129 (Anita) vai rakstot uz e-pastu anita.putka@llkc.lv

VIESĪTE | Lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Kalna Dambrāni” (Viesītes pagasts, Jēkabpils novads), Zemnieku saeimu un AREI aicina apmeklēt lauka dienu piena lopkopības saimniecībā. Lauka diena notiks 26. maijā no plkst. 10.30 Viesītes kultūras pilī, Smilšu 2, kino konferenču zālē; otrā daļa – z/s “Kalna Dambrāni” govju novietnē Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā.

15.03.2022., MKPC Sēlija | Zoom platforma | Informatīvs seminārs " Mizgrauža izplatības risks un ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums;
• Izplatības risks reģionos (LVMI "Silava" monitoringa dati);
• Pasākumi egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanai.

Lektors Agnis Šmits (Meža entomoloģija).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: inga.busa@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Jēkabpils novads