Jaunpils novads

Jaunpilī konference "Tirgus spēka iegūšana - kooperatīvu dzīvotspēja"

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" sadarbībā ar  Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, 25.oktobrī, Jaunpils pilī organizē konferenci "Tirgus spēka iegūšana - kooperatīvu dzīvotspēja".

Konferencē savā pieredzē par kooperatīvu attīstību dalīsies ārvalstu lektori no Īrijas un Igaunijas, kā arī pašmāju lielākā kooperatīva "Latraps" vadītājs.

Jaunpils novada „Miķeļdienas tirgus”

Jaunpils novada „Miķeļdienas tirgus”
2018. gada 23. septembrī, Jaunpils Pils laukumā
Jaunpils novada „Miķeļdienas tirgus” norise:
1. Jaunpils novada pavasara gadatirgus (turpmāk – Tirgus) norises laiks – 2018. gada 23.septembrī no plkst. 10:00 - 14:00;
2. Tirgus norises vieta – Jaunpils pils laukums;
3. Tirgus dalībnieka pieteiktā viena tirdzniecības vieta 3 x 3 m tiek piešķirta un ierādīta dalībniekam, kurš Tirgus laikā veiks tirdzniecību.
Pieteikšanās:

Jaunpilī mājražotāju un amatnieku apmācības

Apmācības mājražotājiem saistībā ar projektu "Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma "Ražots Kurzemē" izveide". 24.janvārī plkst.12:00 Jaunpils reģionālās attīstības centrā "Rats", "Jaunkalnos", Jaunpilī, Dainis Pilskungs vadīs mācības par likumdošanu.

Pieteikties var līdz 2018.gada 8.janvārim rakstot uz e-pastu darisim.pasi@gmail.com vai zvanot uz tālruni 27877975.

Informatīvais seminārs Jaunpilī - Aktualitātes par "Dabas skaitīšanas" projektu un ES atbalstu mežiem

Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija Latvijā. Kā "dabas skaitīšana" skars zemes un meža īpašniekus. īpašnieku tiesības un
atbildība. Atbildes uz jautājumiem. ES atbalsts meža īpašniekiem. Jaunumi, grozījumi saistībā ar ES atbalsta projektu pieņemšanas 4.
kārtu. Svarīgākais par projektu pieteikumu sagatavošanu. Pieejamās apmācības un konsultācijas meža īpašniekiem LAP (2014.-2020.) ietvaros. Diskusija, atbildes uz jautājumiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Jaunpils novads