Gulbenes novads

Seminārs - apmācības “Pirts slotu siešana. Pērienu tehnika un veidi.”

Aicinām Gulbenes novada pirtniekus piedalīties LEADER Starpvalstu sadarbības projekta “Dabas spēks un pirts tradīcijas sev, ģimenei, biznesam!” ietvaros organizētājā divu dienu seminārā - apmācībās“Pirts slotu siešana. Pērienu tehnika un veidi.”, kas notiks 2020.g. 18. un19.jūlijā
Norises vieta: Pededzes, Litenes pagasts, Gulbenes novads

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana .
Pieteikšanās obligāta, zvanot!
Mācību tēmas: Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme. Bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījums. Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas.

ATCELTS _Pieredzes apmaiņas brauciens

Pasākums ATCELTS, līdz turpmākiem rīkojumiem.
Gulbenes konsultāciju birojs organizē pieredzes apmaiņas braucienu:
19. martā,
Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi.
Braucienā apmeklēsim :
• SIA’”Liellopu izsoļu nams” , dzīvnieku sagatavošana izsolei, novērtējuma izveidošana. Izsoles boksu apkopšana.

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo AAL lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai
Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27,

Datums: 12.02.2020.
maksa 50, EUR ( ar PVN)* , līdzi jābūt fotogrāfijai izmērā 3 x4 , dalībnieka anketas aizpilda uz vietas birojā.
Pieteiksānās apliecības atjaunošanai obligāta., tel 25634417

Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) piena lopkopība, Gulbene

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Mācību tēma: Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) piena lopkopība, Gulbene

10. un 11. februārī, Gulbene, O.Kalpaka iela 27 un praktiskās nodarbības z/s Lejas Zosēni, Tirzas pagasts.

AAL lietošanas operatora apmacības

Augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apmācības darbībām ar 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem

Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27
Datums: 10.03.2020., maksa 45, EUR, (ar PVN)*, cena var mainīties atkarībā no grupas lieluma. Līdzi jābūt dokumentu fotogrāfijai 3 x 4 cm, dalībnieku anketas aizpilda uz vietas birojā.
Tālrunis : 25634417, augkopības konsultante Inga Freimane

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads