Gulbenes novads

Informatīvs seminārs Gulbenē - Jaunākais par Eiropas Savienības atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

Aktualitātes atbalsta saņemšanā meža ieaudzēšanai, retināšanai, mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai un atjaunošanai pēc meža ugunsgrēkiem un dabas katastrofām. Pieteikšanās 2. kārtai. Projektu praktiskā īstenošana, dokumentācijas sagatavošana VMD pieeja atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. MAAPP saskaņošanas kārtība. Iespējamā rīcība „zem svītras” 1. kārtā palikušajiem. Diskusija, atbildes uz jautājumiem. Individuālas konsultācijas

Lauku diena augkopībā demonstrējumu saimniecībās Gulbenes novadā

VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros tiek rīkota Lauku diena ar tēmu ''Dažādu graudaugu sēklas materiāla salīdzinājums integrētajā audzēšanā'', šī gada 7. jūlijā Gulbenes novada, Galgauskas pagasta saimniecībā Lācīši

Vairāk informācijas Ingrīda Šteinberga, tālr. 29337806

Informatīvais seminārs Rankas pagastā, Gulbenes novadā: Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem

10.00 Aktualitātes upju aizsargjoslu apsaimniekošanā, ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā
11.00 Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai
11.30 Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem 2016. gada sezonā
13.00 LAP projektu pasākumi.

Informatīvs seminārs Stāmerienā "Aktuālākā informācija lauku iedzīvotājiem par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauku un mežu apsaimniekošanā"

Informatīvs seminārs Stāmerienas pagasta Kultūras namā par investīciju pasākumiem lauku saimniecībām, jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai , atbalsts mežsaimniecībai.
2016. gada tiešo maksājumu sezonas aktualitātes ( pieteikumi EPS)
Aktualitātes nodokļu likumdošanā 2016. gadā.

Seminārs Tirzā par aktuālāko lauku iedzīvotājiem ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauku un mežu apsaimniekošanā

Informatīvs seminārs Tirzas pagasta Tautas namā par investīciju pasākumiem lauku saimniecībām, jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai , atbalsts mežsaimniecībai.
2016. gada tiešo maksājumu sezonas aktualitātes ( pieteikumi EPS)
Aktualitātes nodokļu likumdošanā 2016. gadā.

Informatīvs seminārs jaungulbenē - Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem!

Aktualitātes upju aizsargjoslu apsaimniekošanā, ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai. Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem. Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem.

Informatīvs seminārs Jaungulbenē - Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem!

Aktualitātes upju aizsargjoslu apsaimniekošanā, ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai. Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem. Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem. NVA pasākumu piedāvājums lauksaimniekiem. Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads