Gulbenes novads

ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2022. gadā

Gulbenes konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Apakštēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2022. gadā.

Norises vieta: Dārza iela 17, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417
Datums: 28.04.2022. Gr.nr. 1 Gu-S

Sākums plkst. 11.00

Izsludināta Gulbenes novada pašvaldības grantu programma jaunā - uzņēmīgākā versijā

Ilgi gaidītā Gulbenes novada pašvaldības grantu programma jaunā - uzņēmīgākā versijā. Šī iespējams ir visjaudīgākā no programmām Vidzemē, kas šobrīd ir kļuvusi draudzīgāka uzņēmīgām idejām ar augstu eksporta potenciālu, paredzot granta finansējumu ar divtik lielāku apjomu līdz 10 000 EUR.

Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas liellopi)"

LLKC Gulbenes konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas liellopi)".

Datumi:27.aprīlis, 3.,6.,12. maijs

Ilgums: 24 akadēmiskās stundas

Vieta: Klātiene (SIA Pakalnieši, SIA Āboliņkalns, Z/S Pietiņi, SIA Andruks un Z/S Lejas Rudzīši – Zvejnieki )

Lektori:
Daiga Baltiņa (LLKC Lopkopības konsultante);
Dainis Arbidāns (LLKC Veterinārmedicīnas konsultants-eksperts);
Silvija Dreijere (LLKC Lopkopības konsultante).

31.03.2022., MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža bioloģija, audžu apdraudējums un ierobežošana"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauža bioloģija;
• Egļu astoņzobu mizgrauža audžu apdraudējums un ierobežošana.

Lektors Agnis Šmits (Meža entomoloģija).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināru - drīzumā!

TIRZĀ 06.04.22 | Notiks lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Lejas Zosēni”, Zemnieku saeimu un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažāda lieluma govju apsaimniekošanu vienā slaucamo govju ganāmpulkā piena lopkopības saimniecībā. Lauka diena notiks 6. aprīlī divās daļās no plkst. 10.30 līdz 14.00. Sākums Tirzas kultūras namā, adrese: Biedrības nams 1, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā; vēlāk pasākums turpināsies z/s “Lejas Zosēni” govju novietnē “Jaunaizpurves” Gulbenes novada Tirzas pagastā.

02.03.2022. LLKC Gulbenes birojs zoom vidē organizē mācības Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (Gaļas liellopi)

LLKC Gulbenes birojs rīko bezmaksas mācības - Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (Gaļas liellopi).

Mācību mērķauditorija-lauksaimniecībā iesaistītas personas, saimniecību īpašnieki, ģimenes locekļi, darbinieki, ganāmpulku īpašnieki un citi nozarē iesaistītie.

Kopējais mācību ilgums- 16h

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads