Gulbenes novads

Zaļais tirdziņš Gulbenē

21. maijā no plkst. 9:00 līdz 13:00 centrālajā skvērā, Gulbenē norisināsies Zaļais tirdziņš.

Tirdziņā kuplā skaitā piedalīsies stādu audzētāji no dažādām Latvijas vietām, kas piedāvās puķu un dārzeņu stādus, rožu stādus, augļu kokus, ogulājus, košumkrūmus. Amatnieki un rokdarbnieki piedāvās ikdienai un svētku reizēm noderīgas lietas un dizaina priekšmetus, savukārt mājražotāji būs sarūpējuši visdažādākos gardumus, ko celt galdā.

05., 12.07.2022, LLKC Gulbene | Bezmaksas klātienes apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

2022. gada 5. un 12. jūlijā SIA LLKC Gulbenes birojs piedāvā bezmaksas 16h klātienes apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana".
Mācības notiks Gulbenes novadā, norises vieta tiks precizēta.

Mācībās jāpiedalās abas mācību dienas!!!

LEKTORE: Maija Medne, dabas eksperte.

19.05.2022., Ziemeļaustrumu nodaļa | Informatīvs seminārs "Pieejamais ES atbalsts 2022.gadā un citas aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem, izsludināta kārta no 25.04.-25.05.2022.;
• ES nozīmes biotopi Latvijā;
• Privāto meža īpašnieku (PMĪ) aptaujas par līdzšinējo dabas aizsardzības organizēšanu, kompensācijām, par saimnieciskās darbības ierobežojumiem un motivāciju aktīvāk līdzdarboties dabas vērtību saglabāšanā pirmreizējie rezultāti projekta Latvianature ietvaros;

ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2022. gadā

Gulbenes konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Apakštēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2022. gadā.

Norises vieta: Dārza iela 17, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417
Datums: 28.04.2022. Gr.nr. 1 Gu-S

Sākums plkst. 11.00

Izsludināta Gulbenes novada pašvaldības grantu programma jaunā - uzņēmīgākā versijā

Ilgi gaidītā Gulbenes novada pašvaldības grantu programma jaunā - uzņēmīgākā versijā. Šī iespējams ir visjaudīgākā no programmām Vidzemē, kas šobrīd ir kļuvusi draudzīgāka uzņēmīgām idejām ar augstu eksporta potenciālu, paredzot granta finansējumu ar divtik lielāku apjomu līdz 10 000 EUR.

Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas liellopi)"

LLKC Gulbenes konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas liellopi)".

Datumi:27.aprīlis, 3.,6.,12. maijs

Ilgums: 24 akadēmiskās stundas

Vieta: Klātiene (SIA Pakalnieši, SIA Āboliņkalns, Z/S Pietiņi, SIA Andruks un Z/S Lejas Rudzīši – Zvejnieki )

Lektori:
Daiga Baltiņa (LLKC Lopkopības konsultante);
Dainis Arbidāns (LLKC Veterinārmedicīnas konsultants-eksperts);
Silvija Dreijere (LLKC Lopkopības konsultante).

31.03.2022., MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža bioloģija, audžu apdraudējums un ierobežošana"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauža bioloģija;
• Egļu astoņzobu mizgrauža audžu apdraudējums un ierobežošana.

Lektors Agnis Šmits (Meža entomoloģija).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināru - drīzumā!

TIRZĀ 06.04.22 | Notiks lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Lejas Zosēni”, Zemnieku saeimu un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažāda lieluma govju apsaimniekošanu vienā slaucamo govju ganāmpulkā piena lopkopības saimniecībā. Lauka diena notiks 6. aprīlī divās daļās no plkst. 10.30 līdz 14.00. Sākums Tirzas kultūras namā, adrese: Biedrības nams 1, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā; vēlāk pasākums turpināsies z/s “Lejas Zosēni” govju novietnē “Jaunaizpurves” Gulbenes novada Tirzas pagastā.

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads