Daugavpils

Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Tālākizglītības nodaļa, Izglītojošais seminārs
Nosaukums: Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku
aizsardzības prasības

Kontakti:
Rudīte Sanžarevska
Izglītības projektu vadītāja
Tālr.: +371 63050235
Mob. tālr.: +371 26148820;

Daugavpils | LZF sadarbībā ar BSC organizē semināru ''Mazo saimniecību un mazo uzņēmumu nākotne Latgalē''

 AICINĀM UZ SEMINĀRU “MAZO SAIMNIECĪBU UN MAZO PĀRTIKAS UZŅĒMUMU NĀKOTNE LATGALĒ”

Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar biedrību” Latvijas Zemnieku federācija” un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) aicina Jūs uz zinātniski - praktisku semināru, kura mērķis ir diskutēt par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu nākotni Latgalē un to lomu reģiona attīstībā un ilgtspējīgā pārtikas nodrošinājumā.

Seminārā:

Daugavpils | Mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu nākotne Latgalē

Zinātniskais institūts “Baltic Studies Centre” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Daugavpils nodaļu aicina uz zinātniski praktisku semināru, kura mērķis ir diskutēt par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu nākotni Latgalē un to lomu reģiona attīstībā.

Plānots, ka seminārā institūta pētnieki dalīsies atziņās, kas gūtas mazo saimniecību un pārstrādes uzņēmumu pētījumā Latgalē Eiropas Savienības (ES) pētnieciskā projekta SALSA ietvaros.

Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem Daugavpilī

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz informatīvu semināru “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”  uzņēmumu, organizāciju pārstāvjus, lai saņemt aktuālo informāciju par valsts normatīvā regulējuma aktualitātēm, izmaiņām un tematiskās pārbaudēs biežāk konstatētajām nepilnībām. Papildus tiks sniegta informācija par būtiskākajām prasībām uzņēmumiem pretendējot uz Latgales Speciālās ekonomiskās zonas nodokļu atlaidēm.

Seminārā kā lektori piedalās:

Daugavpils | Mikrobioloģijas preparāta pielietošana augu aizsardzībā un ražības palielināšanā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Daugavpils nodaļa sadarbībā ar LLU Agroresursu un ekonomikas institūtu un Latvijas humusvielu institūtu organizē informatīvu semināru "Mikrobioloģijas preparāta pielietošana augu aizsardzībā un ražības palielināšanā"

Semināra norises vieta un laiks: Sēlijas iela 25, Daugavpils, 3. st. zālē, plkst. 10:00

Kontakti:
Inna Kolomijčuka, tālr. 27824131, e-pasts: inna.kolomijcuka@llkc.lv

Turpinās pieteikšanās finansējuma saņemšanai remigrantu biznesa ideju realizācijai

Vēl līdz šī gada 25. septembrim Latgales plānošanas reģiona remigrantiem ir iespēja pieteikt savu biznesa ideju uzņēmējdarbības projektu konkursam saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai Latgalē.

Pieteikties grantam var persona, kas bija izdeklarējusies no valsts vismaz trīs gadus un ir atgriezusies Latvijā ne agrāk kā pirms gada. Par dzīves vietas maiņu ir uzskatāms deklarēšanās brīdis.

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) attīstība pēc 2020. gada, uzsvaru liekot uz mazām un vidējām saimniecībām. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018. gadā

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” šī gada 19. septembrī rīko reģionālo konferenci “Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020.gada, uzsvaru liekot uz mazām un vidējām saimniecībām. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018.gadā”.

Norises vieta: Ilūkstes novada kultūras centrs, Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, plkst. 10:00

Lapas

Subscribe to RSS - Daugavpils