Daugavpils novads

Informatīvs seminārs Vaboles pagastā - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem.

Aktuālās Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Daugavpils KB piedāvātie pakalpojumi. Speciālistu pieņemšanas laiki. Sadarbības iespējas. TM sezona. EPS lietošanas noteikumi. Līgumu slēgšana EPS lietošanai. ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Informatīvs seminārs Naujenes pagastā - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem.

Aktuālās Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Daugavpils KB piedāvātie pakalpojumi. Speciālistu pieņemšanas laiki. Sadarbības iespējas. TM sezona. EPS lietošanas noteikumi. Līgumu slēgšana EPS lietošanai. ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Piena pārstrādes mājražotāju atbilstība normatīvā regulējuma noteiktajām prasībām

SIA LLKC Tālākizglītības un lauku attīstības nodaļu rīkotais izglītojošs seminārs

Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšana un veicināšana

Apakštēma: Piena pārstrādes mājražotāju atbilstība normatīvā regulējuma noteiktajām prasībām

Mērķis: Piena pārstrādes mājražošanas uzņēmēju izglītošana par normatīvā regulējuma aktualitātēm un prasību piemērošanu

Seminārs par dārzeņu audzēšanas tehnoloģijām

LLKC Daugavpils nodaļa notiks 2 dienu izglītojošais seminārs ''Lauka un segto platību dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas''
'' Galda un pārstrādes kartupeļu audzēšanas tehnoloģijas ''
Stādāmā materiāla kvalitāte un tās nozīme, šķirnes. Augmaiņa un mēslošanas īpatnības. Kaitīgie organismi. Audzēšanas īpatnības pārstādei. Ražas novākšana un kvalitāte.Tehniskais nodrošinājums, tirgus un mārketings.
Augmaiņa galvenām dārzeņu kultūrām.Mēslošanas prasības un īpatnības.

Daugavpils KB rīko info semināru ''Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem''

Daugavpils KB rīko info semināru ''Aktualitātes lauksaimniecībā strādājošiem''
Tēmas:
Jaunās izmaiņas marķētas degvielas kontrolē.
Kas ir kvalitatīva degviela?
Tehniskie parametri. Krāsota dīzeļdegviela lauksaimniekiem.
Jaunā rezerves daļu kataloga izmantošana.
Kokmateriāli .Kokmateriālu izmantošana būvniecības nesošajās konstrukcijas.
Drošības un aizsardzības sistēmu izmantošana lauksaimniecība (ugunsdrošības ierīces, signalizācija, kameras)

Informatīvais seminārs Daugavpils novada Demenē - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Nepieciešamās informācijas projektu realizācijai iegūšana datubāzēs. Pasākuma projektu vērtēšanas kritēriji, projektu realizācijas aktualitātes, kā arī projektu uzraudzība un kontrole. Diskusija, atbildes uz jautājumiem

Izglītojošs seminārs - Meža augi veselībai!

Meža ne koksnes resursi Latvijā. Mežs kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Populārāko ārstniecības augu raksturojums, to ievākšana, sagatavošana un glabāšana. Ziedes, eļļas, augu pulveri, skrubji, sīrupi, tējas, izvilkumi, tinktūras, apliekamie, kompreses, zaļais medus- produkti, ko var izgatavot no ārstniecības augiem. Praktiska nodarbība - ziežu, eļļu, skrubju izgatavošana. Zaļā medus izgatavošana. Augi pirtī. Skrubju praktiskā izmantošana pirtī.

Izglītojošs seminārs - Meža augi veselībai!

Meža ne koksnes resursi Latvijā. Mežs kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Populārāko ārstniecības augu raksturojums, to ievākšana, sagatavošana un glabāšana. Ziedes, eļļas, augu pulveri, skrubji, sīrupi, tējas, izvilkumi, tinktūras, apliekamie, kompreses, zaļais medus- produkti, ko var izgatavot no ārstniecības augiem. Praktiska nodarbība - ziežu, eļļu, skrubju izgatavošana. Zaļā medus izgatavošana. Augi pirtī. Skrubju praktiskā izmantošana pirtī.

Pieredzes apmaiņas brauciens

Daugavpils konsultāciju birojs rīko pieredzes apmaiņas braucienu uz Aknīstes novada saimniecībām. Būs iespēja iepazīties ar daudznozaru bioloģisko saimniecību, apmeklēt ābeļdārzu, nogaršot vietējos vīnus un apmeklēt jaunizveidotas saimniecības. Pieteikšanas obligāta līdz 7augustam,jo vietu skaits ierobežots. Pieteikties var pie lauku attīstības konsultantiem, vai pie Marijas Rēķes zvanot 29394131,rakstot e-pasta :marija.reke@llkc.lv

Pieredzes apmaiņas brauciens

Daugavpils un Ilūkstes novada zemnieku jauno ideju apgūšana.
LLKC Daugavpils nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu lauku tūrisma uzņēmējiem, zemniekiem, konsultantiem, mājražotājiem un jauniešiem uz vairākām saimniecībām, lai iepazītu dažādus saimniekošanas veidus un gūtu idejas savas uzņēmējdarbības attīstīšanai vai uzsākšanai.

Lapas

Subscribe to RSS - Daugavpils novads