Cēsu novads

11.08.2022. | MKPC Madona | Izbraukuma informatīvs seminārs "Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana, izlases ciršu pielietojums"

Semināra tēmas:

• Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana, būtība un nepieciešamība šodienas situācijā.
• Nekailciršu mežsaimniecības pamatprincipi,normatīvo aktu nosacījumi, ieguvumi, riski un pieļautās kļūdas.
• Meža objektu apmeklējums – dabas aizsardzības prasību ievērošana, struktūrelementi, izlases ciršu pielietojums praksē dažāda sastāva un vecuma mežaudzēs, mežizstrādes īstenošana.

Cēsis | 07.09.22-22.09.22 | LAP mācības "Integrētā augu audzēšana (augļkopība)"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 32 stundu bezmaksas mācībām "Integrētā augu audzēšana (augļkopība)".

Mācības notiks četras dienas - 07., 14., 20. un 22. septembrī.
Mācību norises vieta - Cēsīs, Bērzaines ielā 5, bet praktiskās nodarbības notiks dažādās augļkopības saimniecībās (ZS "Abullāči", ZS "Jaunbrēmeles", ZS "Baiciems" u.c.).

Cēsis | 30.08.2022 | Izglītojošs seminārs "Zivju dīķu ierīkošana un uzturēšana"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz bezmaksas izglītojošu semināru "Zivju dīķu ierīkošana un uzturēšana".

Seminārs notiks 2022.g. 30. augustā, plkst. 10.00
Semināra norises vieta: Dzērbenes pils, Dzērbene, Cēsu novads.
Semināra otrajā daļā - praktiskā dīķu ierīkošanas, uzturēšanas un zivju audzēšanas pieredze Dzērbenes pagasta "Lejniekos" (pārvietošanās uz "Lejniekiem" ar savām automašīnām).

16.,30.08.2022 | Cēsis | Mācības "ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 16 stundu bezmaksas mācībām bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekus un apsaimniekotājus “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.

Mācības notiks 16. un 30. augustā Cēsīs, Bērzaines ielā 5 un Cēsu apkārtnes bioloģiski vērtīgo zālāju pļavās.
Mācībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās. Grupā dalībnieku skaits ierobežots.

Plašāka informācija un pieteikšanās zvanot vai rakstot: Dace Kalniņa 28381477, dace.kalnina@llkc.lv

15.07.2022., Vaives pagasts |Lauka diena “Inovatīvu metožu izmantošana smiltsērkšķu stādījumu ražības paaugstināšanā”

LPKS “Rūjienas oga” sadarbībā ar bioloģisko saimniecību SIA “Zaptsmaize” un APP “Dārzkopības institūts” aicina apmeklēt lauka dienu “Inovatīvu metožu izmantošana smiltsērkšķu stādījumu ražības paaugstināšanā”.

Norises laiks un vieta: 15.07.2022. plkst. 14.00 “Jurģukalns”, Vaives pagasts, Cēsu novads.

01.07.2022 | Lauka diena par inovatīvu metodi “thermoseed” graudaugu sēklas apstrādē

LLKC sadarbībā ar bioloģisko saimniecību “Kalna Smīdes 1” Cēsu novada Drabešu pagastā, integrēto saimniecību “Lejas Ruķi” Valmieras novada Plāņu pagastā, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina apmeklēt lauka dienu “Inovatīvas metodes “thermoseed” izmantošana graudaugu sēklas apstrādē”.

02.06.2022. | Cēsis | Tikšanās ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu VAIVES TAUTAS NAMĀ

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā Cēsu rajona Zemnieku apvienību aicina Vidzemes zemniekus un lauku iedzīvotājus uz tikšanos ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu š.g. 2.jūnjā plkst. 13.00 VAIVES TAUTAS NAMĀ ("Kaķukrogs", Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136).

LAP mācības | Cēsis | "Gaļas liellopu audzēšana - Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana "

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 24 stundu bezmaksas mācībām "Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (Gaļas liellopu audzēšana)".

Mācības notiks š.g. 2., 7. un 14. jūnijā.
Mācības notiks klātienē Cēsīs, Bērzaines ielā 5 un vairākās bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās.

Mācību programma:

Lapas

Subscribe to RSS - Cēsu novads