Sertifikāts – apliecinājums droši ražotai pārtikai ilgstpējīgā vidē

Lauksaimnieki, pārtikas ražotāji, loģistikas centru un tirdzniecības pārstāvji 20. un 21. martā tiek aicināti uz konferenci Jelgavā “Pārtikas nekaitīgums un ilgtspēja – GLOBALG.A.P. ir pasaules standarts, kas to apliecina”.

Konferenci sadarbībā ar GLOBALG.A.P. un tās pārstāvi Latvijā, Krievijā un Centrālāzijā Edīti Strazdiņu, bijušo ilggadējo kooperatīvās sabiedrības “Mūsmāju dārzeņi” valdes priekšsēdētāju, organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Pasaulē pieaugot patērētāju pieprasījumam pēc veselībai drošas, videi nekaitīgas pārtikas, lauksaimnieki un zivsaimnieki sastop aizvien jaunus izaicinājumus to nodrošināšanā. Lai produkcija atbilstu Labas lauksaimniecības prakses standartiem (Good Agricultural Practices), kopš 2007. gada jau vairāk nekā 135 valstīs ražotāji saņēmuši GLOBALG.A.P. sertifikātu (no 1997. gada tas bija pazīstams kā EUREGAP standarts), kas apliecina atbilstību starptautiski atzītam lauksaimniecības standartu kopumam un ir kā ražotāja biļete iekļūšanai pasaules tirgos. Arī Latvijā šī ir aktuāla tēma, tādēļ konferencē tiks sniegta informācija par to, kas ir GLOBALG.A.P., kā ieviest standarta prasības, kā sertificēties un kā tas var palīdzēt biznesā. 

Kas ir GLOBALG.A.P. sertifikāts?

Edīte Strazdiņa: “GLOBALG.A.P sertifikāts tiek izsniegts pēc sertifikācijas audita, ja ražotājs atbilst praktiski visiem 218 pārbaudes testa jautājumiem (augļu un dārzeņu sektorā), tas nozīmē, ka augstākās nozīmes (Major must) jautājumiem jāatbilst 100%, vidējās nozīmes (Minor must) jautājumiem jāatbilst 95%, un ieteicamie jautājumi ir pēc ražotāja izvēles. GLOBALG.A.P. IFA standarta jomas ir augu bāze (augļi, dārzeņi, ziedi, dekoratīvie stādi, augkopības kultūras, tēja, apiņi), lopkopības bāze (liellopi, putni, cūkas, aitas, kazas) un akvakultūras bāze. Ir atsevišķi papildu standarti: Izplatīšanas standarts (Chain of the Custody CoC), Barības ražošanas standarts (Compound Feed Manufacturing CFM), Kultūras pārstrādei (Crops for Processing CFP) un citi, kā arī standarta pievienotie moduļi (Add on) GRASP – sociālais standarts, SPRING – Ilgtspējīga laistīšanas un pazemes ūdeņu izmantošana u. c.”

Savukārt patērētājiem sertifikāts vēlreiz apliecina, ka saražotā pārtika atbilst noteiktam drošuma un kvalitātes līmenim, ir ražota, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus, darbinieku higiēnu,veselību, drošību un labklājību, saudzējot apkārtējo vidi, un tapusi saskaņā ar dzīvnieku labturības nosacījumiem, kā arī tiek uzglabāta un tirgota atbilstoši prasībām.

No citiem kvalitātes sertifikātiem GLOBALG.A.P. atšķiras ar to, ka tiek sertificēta visa pārtikas ķēde no lauka līdz patērētājam. Veikalu tīkls “Lidl” ir izvēlējies GLOBALG.A.P. sertifikātu pieprasīt  saviem lauksaimniecības preču piegādātājiem. Tādējādi, “Lidl” ienākot Latvijā, GLOBALG.A.P. būs aktuāls arī visiem mūsu pārtikas ražotājiem, kā arī izplatītājiem. Jāpiebilst, ka sertifikāts ir brīvprātīgs, bet, ja ar to izvēlas strādāt konkrētais veikalu tīkls, lai iekļūtu tajā, būs jāsertificējas.

GLOBALG.A.P misija ir zemnieku, pārtikas ražotāju un mārketinga zīmolu savienošana pasaules līmenī, lai sniegtu patērētājam pārliecību par drošu pārtiku. GLOBALG.A.P. liek pamatus ierobežoto resursu aizsardzībai, ieviešot labu lauksaimniecības praksi ar solījumu nodrošināt ilgtspējīgu nākotni.

Standarta ieviešana Latvijā

- Līdz šim konsultācijas un iekšējos auditus saimniecībām Latvijā, kas vēlējās iegūt sertifikātu, veica Edīte Strazdiņa, bet sertifikācijas auditori tika piesaistīti no Polijas. No pagājušā gada jūnija Edīte ir uzsākusi darbu GLOBALG.A.P. un apmāca konsultantus, auditorus, līdz ar to konsultāciju sniegšana vairs nav iespējama un nepieciešams apmācīt vietējos konsultantus.

- Konsultants palīdz saimniecībai sagatavot nepieciešamos dokumentus (ir jābūt izsekojamībai saimniecībā – līdzīgi kā bioloģisko saimniecību vai integrēto saimniecību atzīšana). Jārēķinās, ka dokumentācijas apjoms ir jārada no nulles, tāpēc konsultantam kopumā darbs ir ap trīs nedēļām gan uz vietas saimniecībā, gan dokumentu rakstīšanai, gan atkārtotām pārbaudēm pirms audita, gan dalība auditā.

- Pēc uz vietas veiktā darba ierodas sertificētāji (akreditēti auditori) un piešķir saimniecībai sertifikātu uz vienu gadu. Sertifikāciju var veikt tikai ražas laikā, tāpēc būtisks ir laikus uzsākts sagatavošanās process.

Lai standarts būtu pieejams Latvijā, plānota konsultantu apmācība, kā arī Nacionālās tehniskās darba grupas izveidošana, kurā ietilptu laboratorijas un iestādes, lauksaimnieki, konsultanti, tirgotāji, kas standartu izskaidrotu un darītu saprotamu ražotājiem attiecībā uz vietējās likumdošanas prasībām un  ES regulējumiem.

Dalībai konferencē var pieteikties līdz 12. martam  elektroniski: https://goo.gl/aUZgvV. Vai GLOBALG.A.P. mājaslapā https://www.globalgap.org/uk_en/media-events/tour/tour-2019/tour-2019-latvia/.

Pēc GLOBALG.A.P. konferences  materiāliem sagatavoja Dace Millere

Foto: Iveta Tomsone

Pievienot komentāru